Sekce

Galerie

http://stmivani-ff.cz/gallery/thumbs/Rick%20mora.jpg

Po bitvě.

Kdo přivedl posily a jak to, že Rhiannon dokázala zabít Volturiovy.

Předposlední kapitola.

Tati, to se ti povedlo

Bylo po bitvě.

Klečel jsem a svíral Rhiu. Ležela mi v náruči jako hadrová panenka. Zásah ji zbavil všech sil. Kolem nás se hromadně vzdávali gardisté. Jejich páni nežili, nebylo zač bojovat.

„Rhio, Rhiannon, probuď se, prosím,“ škemral jsem a líbal ji na tvář, rty, zavřené oči. Jako by se rozhodla mě poslechnout, tiše zasténala, zvedla víčka a upřela na mě svůj zrak.

„Tristane?“ vzdychla. „Co se stalo?“

„Všechno dobře dopadlo, lásko, díky tobě. Tys je zabila.“

„Koho?“ zeptala se nechápavě.

„No, Volturiovi, přece. Ara, Marcuse a Caia. Ty si to nepamatuješ?“ divil jsem se a pomáhal jí stát.

„Já, já, vlastně jo.“ Vypadlo z ní.

Rozhlédl jsem se kolem sebe. Přeživší gardisté byli nahnáni do houfu a kolem nich stáli naši. U Hanse, který už začínal srůstat, seděla Alisa. Tátu jsem neviděl, ale bylo mi jasné, že je pravděpodobně u Sama, společně s ostatními vlky.

Opatrně jsem ji vedl k rodině. Opírala se o mě, jako by se bála, že jí vlastní nohy neunesou.

Postavili jsme se vedle Farranna.

„Viděli jste, co dokážeme. I přes to, že nás bylo méně než vás, jsme nad vámi dokázali zvítězit. Nechceme další zabíjení a tím méně vlastního druhu. Chceme žít v míru a harmonii. Ale ani nadále se nebude tolerovat vyzrazení našeho světa. I nadále platí pravidlo o udržení tajemství.“ Promluvil ke gardistům.

„A jak se to slučuje s tím, že Cullenovi to tajemství vyzradili?“ prskl po nás jeden z upírů.

„Na to odpovím já, Farranne.“ Bella mu položila ruku na rameno a předstoupila před ostatní.

„To, co jste tu slyšeli před bitvou, byla pravda. Já jsem jako člověk znala tajemství upířího světa. Přišla jsem na to sama, jen s přispěním Quileutských indiánů, kteří to v té době sami považovali za legendu. Můj manžel tvrdí, že jsem jako člověk měla nulový pud sebezáchovy. Díky tomu jsem dokázala žít s upírem. Když se o tom dozvěděli Volturiovi, dali nám na výběr. Buď mou eliminaci, nebo přeměnu. Jak vidíte, jsem upír. Splnila jsem jejich podmínku. Ano, před tím se mi narodila dcera. Je poloupír. Nesmrtelná, stejně jako my. Její manžel je měnič. Je ze stejného světa, do kterého patříme i my. Tajemství jsme tudíž nevyzradili. Mnozí z vás znají rodinu mého tchána, mou rodinu. Víte, že nade vše ctíme lidství. Živíme se zvířaty, ale byla to jen a jen naše volba. Nikoho z vás do toho nenutíme. Ale budoucí strážci mýtického světa také nebudou trpět bezdůvodné vraždění.“

Bella skončila. Měl jsem nutkání ji zatleskat. A určitě jsem nebyl sám.

„A ti noví strážci budou samozřejmě Cullenovi,“ ozval se znovu ten upír.

„Nikoliv, to rozhodně nemáme v plánu,“ ohradil se Carlisle.

„A kdo tedy?“ Vida, Demetri, jediný z nejužšího kruhu Volturiů, přežil.

„Kdysi, před sedmi sty lety spolu bojovaly dvě rodiny o nadvládu. Jedna z nich se dobrovolně stáhla do ústraní, aby zabránila masakru. Druhá vládla do dnešního dne. Říká se, že moudřejší ustoupí. Tak si myslím, že bude správné, když ta moudřejší rodina nastoupí na Volturijské místo. Je to Farrannův klan.“ Vysvětlil Carlisle.

Farrann se obrátil ke Carlisleovi: „Příteli?“

„Právě, že jsem přítel. Vím, že ty máš dost pevnou ruku i dost ctižádosti. Já chci jen dál praktikovat medicínu.“

„Milovat svou rodinu,“ řekla Esmé.

„A já se nudit v nové škole,“ usmála se Rose.

„Toužím vykoupit všechny butiky v Americe,“ přidala se k ní Alice.

„Lovit medvídky a sázet se o cokoliv a s kýmkoliv.“ Emmett.

„Klidnit emoce a žít téměř jako člověk.“ Jasper.

„Milovat svou Bellu,“ řekl Edward.

„Milovat svého Edwarda.“ Usmála se Bella a políbila ho na bradu.

„Vidíš, nikdo z nás nemá ambice. Zatímco ty jsi k vládě stvořený.“ Carlisle se obrátil ke gardě.

„Představuji vám nové vládce. Farrann, Breannan a Sorcha. Farranova žena Romana se k nim brzy přidá. Na vás je, abyste se rozhodli. Můžete odejít a žít život nomádů, nebo se připojit k Farrannovi. Bude potřebovat strážce. Takže, kdo chce odejít, ať to udělá hned.“

Mezi gardisty nastal lomoz. Malá část se oddělila a odcházela. Větší část zůstala na místě. Právě v tu chvíli se vracela Ceana, naštvaná z toho, že zatímco odváděla Quileutské do bezpečí, proběhla bitva bez ní. Jeden z upírů, který se rozhodl odejít, náhle změnil směr a se zavrčením na ni skočil. Emmett bleskurychle zareagoval a upíra z ní strhl a zneškodnil, ale bylo pozdě, útočník se stihl Ceaně zakousnout do packy. Zavyla a sesunula se na zem. Ještě se stihla přeměnit zpět a pak se dívčí tělo začalo svíjet v bolestech. Jed byl pro ni smrtelný.

Panebože, copak to zabíjení neskončí? Proč Ceana? Blesklo mi hlavou.

Edward se náhle pohnul a než mu v tom kdokoliv stihl zabránit, zakousl se Ceaně do rány.

„Edwarde, ne!“ vykřikla Sorcha.

„Nechte ho, snaží se vysát jed z rány,“ zarazila je Bella. „Kdysi mě kousl upír a Edward mi takhle zachránil život.“ Vysvětlila.

Stáli jsme okolo Ceany a Edwarda. Rhiannon rozepla pásek a sponu a sundala si pléd. Zůstala jen v košili, kterou měla pod tím. Plédem pečlivě přikryla Ceanu.

Konečně se Edward napřímil.

„Bude to dobré, v krvi necítím žádný jed. Máme štěstí.“

Ceanina máma Sidheag skočila Edwardovi kolem krku.

„Děkuju,“ vzlykla.

O pár minut se Ceana probrala. Mezitím jsme nakázali zbylé gardě, aby nanosila části roztrhaných upírů na hromadu. Nalezli jsme i Sulpicii a Athenodoru, obě zahynuly. Když bylo uklizeno, Sorcha na hranici vhodila ohnivou kouli a zapálila ji. Bella ji zaštítila, aby se oheň nerozšířil.

Farrann pak gardu poslal do Volterry s tím, že za pár dnů se tam někdo z nás ukáže. Zatím je to prozatímní sídlo, ale později se vláda přenese sem.

A potom nás čekal smutnější úkol. Návrat se Samovým tělem do hradu. Hanse, který se zatím neprobral, vzal Emmett do náruče a Ceanu nesl její bratr Brian. Vlci měli totiž na kraji lesa připravené oblečení. Tedy kromě Larryho, kterému nezbývalo nic jiného, než zůstat vlkem. Jacob šel v čele improvizovaného průvodu a nesl tělo černého vlka.

Došli jsme k hradu. Ještě ráno nikdo z nás netušil, zda ho vůbec ještě uvidí. Brána se rozlétla a ven vyběhla Romana.

„Farranne,“ vzlykla a vběhla mu do náruče. Farrann ji sevřel a vášnivě, vroucně políbil.

„Miluju tě, má vládkyně.“

„Vládkyně?“ podivila se.

„ Už je to tak, jsi žena nového vládce našeho světa. Volturiové jsou mrtví.“ Vysvětlil jí Faolan a smál se.

V tom si Romana všimla táty. Stál s mrtvým Samem v náručí a v očích měl slzy.

„Kdo?“ dostala ze sebe.

„To byl Sam Uley, Jacobův přítel.“ Vysvětlil Farrann.

Romana se chytila za ústa.

„Manžel Emily?“

Táta jen kývl.

„On jediný to odnesl. Hansovi utrhli hlavu, ale už srůstá. Málem jsme přišli o Ceanu, kousl ji upír.“  Vysvětloval Farrann.

„Proboha, co je s ní?“ vyděsila se Romana.

„Díky Edwardovi bude v pořádku. Povedlo se mu vysát jí jed z těla.“

Romana přistoupila k Edwardovi, chytila jeho obličej do dlaní a políbila ho.

„Děkuju,“ zašeptala. Byla to opravdová máma celého klanu.

„Hej, Romano, tohle mi nedělej, nebo budu žárlit,“ usmívala se Bella.

Táta nesl Sama do sálu. Šel jsem kus za ním, když jsem uslyšel výkřik, který mi sevřel hrudník. Emily!

 

Uběhla hodina od chvíle, kdy jsme se vrátili. Dávno už Emily vyslechla příběh Samova skonu. Přes počáteční šok, žal a bolest to nakonec přijala klidněji, než jsme si mysleli. Dokonce ji ani Jasper nemusel klidnit.

„Odešel tak, jak by si přál. Jako pravý bojovník. Ne jako stařec nad hrobem.“ Řekla hlasem plným slz.

Po domluvě jsme Sama odnesli do parku a jeho tělo zasypali květinami. Potom Sorcha jeho tělo zapálila. Popel, který zbyl po skvělém válečníkovi, nasypal táta do urny, kterou z hradu donesla Sidheag a předal Emily. Odvezeme ho do La Push.

Zbývalo ještě hodně na vysvětlení. Jak se zde objevila posila, když Farrann s Carlislem si nepřáli je kontaktovat.

„Alice?“ vyjekl najednou Edward.

„Hm, já.“ Přikývla moje teta a pokračovala. „Když jsem byla na posledním nákupu před tím, než nám Farrann zakázal opustit hrad, měla jsem vizi. Ne, nás jsem neviděla, naše budoucnost byla příliš svázaná s vlky, ale viděla jsem Eleazara, Amuna, Liama, jak kupují pro své rodiny letenky do Edinburghu. Bylo mi jasné, že nám půjdou pomoct. Jenže, pak jste odmítli požádat je. Tak jsem se domluvila s Brianem a s jeho pomocí jim zavolala.“

„Že si dokážeš přede mnou uchovat myšlenky, vím, ale jak to dokázal Brian?“ divil se Edward.

„Jednoduše, měl hlavu plnou Sam.“ Smála se Alice.

„Alice, zasloužila bys na zadek za to, žes‘ neposlechla, ale místo toho ti děkuju. Už podruhé jsi nám zachránila krk.“ Carlisle ji objal.

Tak a teď to nejdůležitější, jak to, že Rhia dokázala zabít na dálku tři upíry najednou.

Vysvětlil jsem, jak mi tajemný hlas radil, abych přikázal Rhie, je zabít. Ta mě doplnila.

„Šla jsem a nic nevnímala, jen ty tři. Najednou jsem před sebou viděla bytost, která byla celá ze zářivého světla. Dotkla se mě a já náhle pocítila ohromnou vnitřní sílu. Ta bytost mi řekla, že je to naposledy, co pomáhá potomkům Anny Blackové a Elizabeth Masenové. Víc nevím.“

„Víra,“ vydechla Eli. „Pamatujete, po narození kluků, když jsem upadla do klinické smrti?  Tenkrát jsem mluvila s bytostí, která si říkala Víra. Díky ní, nám naši prarodiče dvakrát pomohli. Poprvé tátovi, aby dokázal přežít mučení Jane, podruhé mě. Řekli, že do našich osudů zasáhnou ještě jednou. Jestli se nepletu, dali Tristanovi sílu a ten ji přenesl na Rhiannon.“

Wow, to tedy bylo něco. My měli vyhrát, protože jsme věřili. Věřili jsme ve spravedlnost, čest a lásku.

I přes ztrátu Sama jsme se radovali. Eli a Seth se nedokázali hnout od dětí. Jen málo chybělo a už by je nikdy neviděli. Sethovi rodiče byli s nimi. Svíral jsem Rhiu v náručí a přes tenkou košili cítil její pevné tělo. Toužil jsem odnést ji a dokázat, jak moc ji miluji. Už už jsem to chtěl udělat, když najednou máma vyjekla, vyvlékla se z tátovy náruče a běžela ven. Zaslechli jsme jen dávivé zvuky. Táta vyběhl za ní.

Za chvíli se oba vrátili a máma byla nezvykle bledá.

„Omlouvám se, je mi zle,“ dostala ze sebe.

„Broučku, co je ti? Jsi přece poloupír, zdravá jako řípa. Nikdy jsi přece nezvracela, ani když jsi byla tě…“ Bella se zarazila a zadívala se nejdřív na mámu a pak na tátu.

„Carlisle, můžeš na chvíli?“ zeptala se, vzala mámu za ruku a táhla ji ven.

Co zas má bejt tohle, do háje?

Zadíval jsem se na Edwarda, ale ten jen pokrčil rameny. Za dvacet minut se ti tři vrátili. Máma se tvářila šťastně, Bella se smála a Carlisle zachovával svůj obvyklý klid. Klidný ale nebyl Edward.

„Je to pravda?“ zeptal se Carlislea.

„Je,“ usmál se jeho otec.

„Jacobe, já tě asi zakousnu.“ zašklebil se Edward.

„Hej, já nic neprovedl!“ bránil se táta.

„Obávám se, že provedl, miláčku.“ Usmála se máma a oznámila nám. „Vypadá to, že čekáme opět rodinu.“

„To se ti, tati, teda povedlo,“ zasmála se Eli, vrazila Billyho Sethovi a skočila tátovi kolem krku.

Tak to je teda gól. Já budu mít bráchu nebo ségru.

předchozí kapitoladalší kapitola

Uživatelé musí být přihlášeni pro psaní komentářů.

Komentáře

«   1 2

Wendy

4)  Wendy (05.10.2010 21:32)


Jak vůbec můžeš, napíšeš, že to je předposlední kapitola a nakonec se dozvím, že bude brácha nebo ségra

Abera

3)  Abera (05.10.2010 21:32)

Krásný ještě, že všechno dobře dopadlo

Gassie

2)  Gassie (05.10.2010 21:31)

Chudák Sam, ale jinak nádhera.
Jsem ráda, že to dopadlo tak dobře.

DeSs

1)  DeSs (05.10.2010 21:27)


Dokonalost... ale Sam... :'-(

«   1 2

Hledat

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Napsali jste

Náhodný obrázek