Sekce

Galerie

/gallery/koření.jpg

Horší než rozzuřená máma je rozzuřený Jacob, to se vsaďte. A horší než rozzuřený Jacob je rozzuřený obr.

 

26. kapitola - Rozzuřený

Lure s Hanny seděly v koutě a ani nedutaly. Ostatně já taky ne. Probodával jsem pohledem koberec a krčil ramena.

„Druhá dimenze? Druhá dimenze! Dimenze?!“ ječela máma. Tedy myslel jsem si, že to říká, ono jí moc nebylo rozumět. Vysokofrekvenční hlas nepoužívala tak často, abych mu mohl přivyknout. A co bylo ještě horší, mlčel i táta, který mě zpočátku – než mamka přešla do téhle řeči – málem pochválil za vynalézavost. Jenže to trvalo asi tak deset vteřin. „Co kdyby ses nevrátil? Co kdyby se ti tam něco stalo, proboha?“

„Mami, jsem…“ začal jsem se bránit, ale táta na mě varovně zavrtěl hlavou.

„Co tu gestikuluješ?“ štěkla na něj mamka, protože si ho všimla.

„Jen jsem mu naznačil, aby ti neodporoval, jahůdko,“ hlesl táta.

„A co kdybys mu tehdy naznačil, že výlety do jiných dimenzí mu tu neprojdou?“ zavrčela.

„Tak příště,“ odpověděl ve snaze mámu ukonejšit. Přesně, přestřelil. To slovo na pé mámu rozzářilo doběla.

„Příště?“ zeptala se skoro s úsměvem, ale propínala prsty na rukou tak urputně, až jí klouby bělaly. Tentokrát jsem na tátu varovně vrtěl hlavou já.

„Jen slovní obrat.“

„Mami, vždyť se nic nestalo,“ zkusil jsem to přes tátův protest znovu.

„Ale mohlo se stát!“

„Ale nestalo.“

„A dost! Kdo je tu rodič? Přestaň mít věčně poslední slovo, sakra! Když říkám, že se ti něco mohlo stát, tak se ti to stát mohlo! Kdybych řekla, že se jmenuješ Kolumbus, budeš se jmenovat Kolumbus, rozumíš?“ vřeštěla.

„Rory, uklidni se už. Chápu, že jsi rozčilená, ale takhle to fakt řešit nejde. Nechceš si o tom prom…“ začal táta a natáhl k ní ruce.

„Nechci!“

„Taavetti, nemyslíš, že by bylo dobré, kdybys uplatnil ten svůj dar?“ zašeptala Lure a Hanny náruživě přikyvovala.

„Nebudu jí mazat paměť jenom proto, že se bojí o dítě a vy dvě jste v tom namočené,“ sykl táta.

„Jen jsem se ptala,“ kvikla Lure. Máma je obě probodla pohledem. Zvedl jsem se nenápadně z gauče a pokusil se prchnout.

„Kam si myslíš, že jdeš?“ vrčela máma.

„Klečet do rohu pokoje?“ navrhl jsem.

„Proč jsi to udělal?“ vyhrkla najednou.

„Co proč? Já… Myslel jsem si, že dokážu změnit své chyby a bude nám tu líp,“ vzdychl jsem. Jasně, že mě štvalo, že jediná změna, která po mém návratu byla, byla změna kontinentu, kde jsem přistál. Koho by to neštvalo?

„Rory, pojď se projít. Teď není nejlepší doba na řešení. Jste všichni rozčilení,“ vybízela mamku Nessie a vedla ji pryč.

„Až přijdu, doufám, že budeš mít něco na srdci,“ vyhrkla a zmizela.

„Nejspíš šelesty z hlasu své matky,“ zasmál se Josh.

„Ticho! Co kdyby tě slyšela?“ krotila Joshe Lure. Svalil jsem se na schodiště a čekal.

„Tak co jste tam vymysleli?“ vyzvídala Hanny a neustále těkala pohledem k oknu. Táta jen protočil panenky, ale neodešel. Hrdinně zůstal v boji.

„Musíme se vrátit do doby před Silvestrem,“ hlesl jsem.

„Proč tam?“ nechápal Josh.

„Tam to celé tak nějak začalo, tak proto.“

„A co bude potom?“ zajímal se táta.

„Pak by se měla budoucnost změnit,“ odpověděl jsem automaticky.

„Ale to přece nejde jen tak,“ vyhrkl táta. „To by se spousta věcí nestala. Třeba to minulý týden, jak jsem…“ Táta se kousl do rtu.

„No jo, ten váš dvoudenní výlet mi nepřipomínej,“ zasmál se Josh. Asi něco s mámou, napadlo mě.

Než jsem však mohl nějak reagovat, rozevřely se domovní dveře a v nich stál jako bůh pomsty děda Jacob. Vešel pomalu a mračil se jako sto čertů. Za ním šli tiše Edward s Bellou. Sevřelo se mi hrdlo strachy, no fakt.

„Ahoj,“ hlesl jsem. Jacob si mě pohrdavě změřil pohledem a pak se zhluboka nadechl. Zvažoval jsem, jestli i on umí vysokofrekvenční zvuk, jako máma.

„Zasloužil bys, abych tě přehnul přes koleno a přetáhl tě litinovou tyčí,“ zavrčel Jake.

„Au,“ vydechl jsem šokovaně.

„Táto,“ vyhrkl Josh a nevěřícně si Jacoba měřil pohledem.

„Mlč,“ utnul ho děda a nepřestával se na mě dívat. „V téhle rodině se už udělalo hodně křiváren, které se odpustily a některé se i zapomenuly, ale tohle, co jsi udělal ty… Zmizet do jiného světa, nikomu o tom neříct a vyděsit nejen vlastní matku, ale i Skylar, která byla strachy bez sebe, kde jsi… Kdyby to bylo čistě na mě, dostal bys stejně, jako tenkrát Aurora, když se chovala jako rozmazlený fracek.“

„Omlouvám se,“ hekl jsem.

„Ještě, aby ses neomlouval,“ odsekl Jacob.

„Pokud dovolíš, vyřešíme to s Rory sami. Je to náš syn,“ zastal se mě táta.

„Pokud dovolíš, vyřeším si to s ním já s Edwardem a Bellou, jakožto Strážci,“ usadil ho děda.

„Nemůžete…“ začal táta, ale Jacob zvedl ukazováček v umlčujícím gestu.

„Právě, že můžeme!“

„Zahrával sis s osudem, Petere,“ vzdychla poprvé Bella.

„Ale se svým,“ bránil jsem se.

„Nejenom se svým,“ opravila mě Bella. „Zahrával sis se všemi osudy. To, že to tenkrát udělala Lure z toho druhého světa… To se dá pochopit. Zemřel jí Josh, ale ty jsi jen chtěl ulevit svědomí. To je rozdíl, zlato,“ vysvětlovala mi.

„Bello, Peterovi za duhou umřel Sage. Jeho vinou. Chci mu pomoct.“

„On už teď díky tobě ví, jak na to, a jeho Lure mu určitě pomůže. To už není tvoje starost, rozumíš?“

„Takže bude soud?“ vzdychl jsem rezignovaně.

„Měl by být, jenže to bychom pak museli soudit i Hanny s Lure, protože ti v tom pomohly,“ zašeptal Edward.

„Ony za to nemůžou! Já je ukecal!“ bránil jsem je.

„Co kecáš!“ vyjekla Hanny. „Nedělej hrdinu. Já svoji vinu přijímám. Fajn, tak jsem mu chtěla pomoct, no a?“

„Kdyby nebylo mě, nenapadlo by to ani jednoho z vás, takže ticho,“ přerušila nás Lure.

„Takže máme trestat jenom Lure, nebo co?“ vrčel Jacob.

„Ne!“ zahřměli jsme unisono já s Hanny.

„Ano!“ oponovala nám Lure.

„Ne!“ vřeštěl vyděšeně Josh. „Táto! Nemůžeš!“

„Joshi, přestaň. Tohle není tvoje starost,“ vrčel Jacob.

„To si piš, že je. Chceš mi trestat manželku a dceru se synovcem jenom proto, že jsou soucitní vůči potížím druhých?“

„Někdo tu vinu musí převzít,“ zahřměl Jake.

„Tak ji dej mně,“ ozval se táta. „Já zplodil Petera, takže prvotní vinu mám já, co ty na to? Tobě je stejně jedno, kdo to odnese, hlavně, když to někdo bude.“

„Jak tohle můžeš říct?“ nechápal Jacob.

„Jacobe. My dva spolu od absolutního počátku bojujeme a ty to víš. Dokud všechno bylo v naprostém pořádku, držel ses dál a byl zticha. Pak přišla Rory s tím, že je těhotná a ty ses stáhl ještě dál. Je sice pěkné, že se tvoje pouto s Rory zocelilo, ale na mě máš pořád vztek. Nemusím být Edward ani Jasper, abych to cítil. Všichni to tu ví, takže to nezkoušej vyvracet. Peter je moje krev a proto jeho chyby vyzvedáváš víc než jiných.“

„Ten upír se pomátl!“ rozesmál se Jake. Pohled na Edwarda mi stačil, abych se utvrdil v tom, že táta má možná pravdu. Edward na Jacoba upíral pohled s povytaženým a pochybovačným obočím. Jacob se podíval na tátu, na mě, na tátu, na Edwarda a pak rezignovaně vydechl:

„Je mi to jedno. Ať vám to klidně spadne na hlavu.“

„Petere, jakožto strážci ti udělujeme domácí vězení. Lure a Hanny také. Domácí vězení obnáší zákaz vycházení po dobu, než to některý z nás zruší. Začíná teď. Jediný problém a celé to přehodnotíme,“ rozhodla Bella a já úlevně vzdychl.

„Jen kdybych to řekl já, co?“ odfrkl si Jacob.

„Ty bys u toho nebyl tak sexy,“ zasmál se Edward.

„Byl někdy u něčeho vůbec Jacob sexy?“ dobírala si ho Bella.

„Jasně, jen do mě. Taavetti, asi je na čase hodit řeč,“ navrhl Jacob a Taavetti kývl. Vyšli na verandu a zarazili se. Do domu vítr vehnal zvláštní vůni.

Mísil se v ní pach starých knih s kardamomem. Omamný, těžký a unavující. Cítil jsem, jak mi nohy vypovídají službu a padám k zemi. Neschopný se pohnout, mluvit, dýchat.

Zvláštní bylo, že jsem neležel jen já. Viděl jsem hroutícího se tátu, Lure, Joshe i Hanny s Edwardem. S Edwardem! Jen Bella s Jacobem zůstali konsternovaně stát na nohou.

„Co to do háje je?“ vrčel Jacob.

„Cítíš to?“ vyhrkla Bella, když mu pomohla vtáhnout tátu do domu. Byl jako gumová hračka. Díval se na mě a mrkal, ale nic víc.

„Upír,“ hekl Jacob a zabouchl dveře.

„Venku je Nessie s Rory!“ vyjekla Bella a chystala se vyběhnout ze dveří, když ji Jacob stáhl k sobě.

„Nemluv o nich!“ zavrčel tiše Jacob. „Jestli jsou daleko, jsou v bezpečí a on o nich neví!“

Fakt jsem se začínal bát. Co se to tu sakra děje? Ležel jsem na zemi a nevěděl, jestli brečet, nebo – co to melu, vždyť já nemohl ani brečet! Bella se sklonila k Edwardovi a vzala jeho hlavu do dlaní.

„Co to je?“ vzlykla.

„Bells, jsi štít, dělej něco,“ vyhrkl Jacob. Bella se rozzářila v pochopení. Ten šok, který ji přepadl, když jsme se všichni skáceli k zemi, opadl. Roztáhla svou ochrannou vrstvu a já mohl konečně pohnout nohama.

„Do háje, co je zač,“ vyštěkl najednou táta a zvedal se ze země. Ihned se ke mně vrhnul, aby zkontroloval, že jsem celý. To samé udělal Josh s Lure a Hanny a Edward s Bellou.

„Proč jste vy dva zůstali?“ nechápala Lure.

„Možná ten upír umí působit jen na upíry,“ navrhl jsem.

„A já jsem co jako?“ divila se Bella.

„Ty máš štít, lásko,“ vysvětlil Edward. „Horší je, že ho neslyším. Buď je hodně daleko, nebo dokáže tajit, co si myslí,“ dodal Edward ve chvíli, kdy se dveře domu rozrazili a stál v nich golem. Kam se na něj hrabe strejda Emmett nebo děda Jacob.

„Kde je!“ zahřměl. Přísahal bych, že jeho hlas měl ozvěnu, jenže všechny moje myšlenky šly k čertu, když jsem si všiml, co svírá v ohromných rukách.

„Mami!“ zařval jsem ve stejnou chvíli, jako strejda Josh.

 


 

předchozí kapitoladalší kapitola

Uživatelé musí být přihlášeni pro psaní komentářů.

Komentáře

1 2   »

miamam

26)  miamam (08.04.2011 15:52)

Eh? A to je jako kdo?

Twilly

25)  Twilly (14.02.2011 18:04)

Hezkej golem :D :D :D

Gassie

24)  Gassie (23.01.2011 10:12)


Nevypadá to vůbec pro ně dobře.

Stelletta

23)  Stelletta (16.01.2011 09:25)

A do******. A jak to zajímavě začalo. Rory jako bůh pomsty, pomstychtivý Jacob a trojka Hanny, Lure, Peter snažící se vzít vinu každý na sebe.

No ale ten konec. Že on to bude otec od Cinny???
Superní

22)  kamčí (15.01.2011 20:33)

sice ho možná budu nenávidět... co tam leze? a co ponich chce? ať jim dá pokoj! ale jinak je to chlapec moc pěknej:)

semiska

21)  semiska (15.01.2011 19:46)

Cizí upír? Že on něco porvede Nessie a Rory,že? ;) To snad ne... Dopadne to dobře? Nebo špatně? Já doufám, že dobře ;) Njn, bohužel trest je neminul... Ale ono to bude určitě dobré nějak...

20)  Tru (15.01.2011 19:35)

To je teda chlápek, ani kolo bych si o něj neopřela Ale třeba má čistou duši...třeba je to majitel Tarinky:) Krásná kapča, netrpělivě, velmi netrpělivě budu čekat na pokračování:)

Mili

19)  Mili (15.01.2011 19:20)

Úžasná kapitola, zhltla jsem teď dvě najednou a naprosto fantastické, jako vždy :)

Bosorka

18)  Bosorka (15.01.2011 19:05)

Hele zlý pán Velkénadočnicovéoblouky - nemám tě ráda!!!

17)  Guneska (15.01.2011 18:55)

Ty jo, já se z tebe zcvoknu a to jako hned. To snad nemůžeš myslet vážně. Co to jako je za tele, co tam přišlo? Kurňa fix, ať už je zítra. Takhle to napínat. To se mi pra nic nelíbí, ale vůbec. Uvědomuješ si to? A co to má v rukách? Uááááááááááá
Jinak Taaveti se dost vytáhl, jak vyrukoval na Jacoba. Už jsem se fakt lekla, že Petera potrestají, když tenkrát Dannyho nechali, i když porušil pravidla...

16)  Niki (15.01.2011 18:16)

no teda.. co se to tam děje??

15)  zuzka (15.01.2011 17:26)

co je to za ,,,, ten toniec vôbec nechápem

Jula

14)  Jula (15.01.2011 17:26)

Co se to tam zase děje????
Co sis na ně vymaslela za monstrum????
Rychle další pokračování, jsem napnutá jako struna

Lenka326

13)  Lenka326 (15.01.2011 17:22)

A jéje, když už křičí Rory a s ní celá rodina, dokonce velká trojice Strážců se tváří oficiálně, tak je asi opravdu konec srandy.
Ale co má znamenat ten konec??? Kdo to přišel, co se s nimi všemi děje??? začínám se bát doopravdy.
Díky za dílek, netrpělivě čekám na další.

Fanny

12)  Fanny (15.01.2011 17:20)

Vytřeštěně hledím na obrazovku, klepou se mi ruce a opakovaně přečítám znovu poslední řádky! Jen by mě zajímalo za jak dlouho se dostanu kvůli téhle povídce do blázince, nemocnice a nebo snad rovnou na patologii? Kdo má a může takovej konec přežít? Tohle ještě budu muset vydýchat...

11)  AMO (15.01.2011 17:19)

A máme zase po ptákách a zase jsi to utla v tom nejlepším a nejzajímavějším
Takže strážci se projevili a rozhodli...doufám, že to nebude tak tvrdé. No a nakonec z toho něco dobrého vzejde.
Jo a kdo to přišel?? Majitel kotěte - ten pravý!!!!

Lucie

10)  Lucie (15.01.2011 09:34)

Tohle je o infarkt!!Já získala takovej dojem, že drží Rory s Ness a bude je používat jako vynucovací prostředky, což se mi vůbec, ale vůbec nelíbí...Hlavně, prosíím, brzy další díl!!!

Never

9)  Never (15.01.2011 01:41)

Jsem napnutá, jako ocelové lano! :D To se dělá? Ty mi opravdu přivodíš infarkt! :D A čekám na další kapitolku... Neboj, umím čekat, takže snad nebudeš moc bombardovaná dotazy typu, když už to bude etc... :D Ale jak říkám - pouze snad! :D
Co může svírat? :D Opravdu nevím... Máš pěknou zápletku, až se v tom ztrácím. :D Jestli jsem se ztrácela v rodokmenu, tak nevím, co je tohle... :D
A já už jdu opravdu číst Tři Trůny. :D

8)  nathalia (14.01.2011 22:48)

OMG OMG OMG!!! Co se deje???
Proc ja mam pocit, ze Peter tim svym cestovanim neco pos*al?!?
Jacob to fakt prehani!!! Vlastne i Bella s Edwardem! Najednou se chovaji jako strazci! Ale to ze nejaky upir oplodni divku a dite se z ni vykouse ven primo na ulici... tak to teda nikoho nezajimalo!!! :p hm hm hm
To by me zajimalo, co je ta vec zac! :D

eElis

7)  eElis (14.01.2011 20:46)

Kdo to je??? Cože to svíra v ruchách??? Kde se tam vzal???

1 2   »

Hledat

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Napsali jste

Náhodný obrázek