Sekce

Galerie

/gallery/švp3.jpg

Závěrečné dějství - sbohem Starý světe...

„Já ti rozumím, jsou věci, které nás přesahují a my pochopíme jejich význam až v okamžiku, kdy se zřetelně zjeví či vyjádří.“ Edwardovi se mihlo v očích jakési poznání. „Možná jsi zvolila jméno naší dcery ještě lépe, nežli sama tušíš. Přišlo mi to směšné, ale lady Alice Dortenová byla v den naší svatby přesvědčená, že my dva budeme v manželství šťastní a jistě se nám narodí dvě překrásné děti.“ Isabella na něj ohromeně pohlédla. „Jestli Mellody dokáže odhadnout věci budoucí, nemáme se čeho bát.“

Kajuta by mohla vypadat prázdná, kdyby zde nebyla cítit ona omamná vůně, která při vstupu na okamžik ochromila jeho smysly. Naproti dveřím stál masivní stůl a před ním křeslo s vysokou opěrkou otočenou zády ke dveřím. Někdo na něm musel sedět, protože se odtamtud ozval tichý šelest šatů, jako by se kdosi zachvěl.

„Prý jsem očekáván?“ ozval se ostře. Takové nevybíravé způsoby mu nebyly po chuti.

„Ano,“ zašeptal téměř neslyšitelně líbezný hlas. „Chtěla jsem vás přivítat, jak náleží, ale nebyla jsem si jistá, zda vydržím stát pevně na nohou.“

„Není vám dobře? Mám zavolat vašeho syna, aby...“ Byl si vědom, jak je to absurdní, ale nějaký neodbytný pocit ho nutil, aby to řekl.

„Došel pro doktora?“ Tichý smích mu zněl jako nejrozkošnější hudba a přitáhl ho o krok blíž. „Jste laskavý a pozorný. Snad až přespříliš. My přeci nepatříme mezi ty, jimž by jakýkoli lékař mohl pomoci.“ Váhavě se zvedla ze svého místa, ale neotočila se. Byla to štíhlá žena s tmavými vlasy, které měla vyčesané a sepnuté hřebínkem s červenými rubíny, jež ladil k náhrdelníku se stejnými kameny.

Poznal je a rozhněvaně vykřikl:„Kde jste vzala ty šperky? Ty vám nenáleží!“

„Dal mi je můj manžel v dobách, kdy mě miloval, a přál si, abych nosila dědictví po jeho matce,“ hlesla a otočila se k němu.

„Isabello?!“ Vyslovil její jméno, aniž by to bylo slyšet.

„Mohla bych mluvit celé roky a popisovat ti vše, co se stalo, a donekonečna ti vysvětlovat a omlouvat, proč jsem se tak musela zachovat. Avšak všechno je to předem ztracené, pokud čas, kdy si mě mohl přijmout za manželku, pominul,“ promlouvala k němu v myšlenkách.

„Věřil jsem, že jsi mrtvá,“ zachroptěl a nyní si začínal pomalu uvědomovat, co ona vůně znamená. Stále se jí však bránil, seč mu síly stačily.

„Je mi to tolik líto.“ Viděl, že kdyby její oči mohly, by byly plné slz. „Byla to jediná možnost, jak bez jakékoli další bolesti dojít až do této chvíle. I sebemenší zpráva nás mohla prozradit a mohlo to stát životy, a to nejen naše.“

„Vás? Jistě, pan Whitlock je nejspíš stále věrně po tvém boku,“ konstatoval opovržlivě.

„Křivdíš mně i jemu. Když mluvím o nás, myslím tím především Mellody a Charlese.“

Rozhořčený výraz v jeho tváři nahradil údiv. Ta dívka s vlasy tolik podobnými jeho a ten hnědooký mladík se zamračenou tváří?

„On má tvoje oči,“ pochopil konečně.

„A jméno, které vybrala pro svého syna tvá matka, ale královna jí ho odepřela.“

„Charles. Ty jsi na tu historii nezapomněla?“

„Nemohla jsem zapomenout na nic, co se týká mého chotě. Jen jsem nevěděla, jaké jméno vybrat dceři. O dětech jsme nikdy nemluvili, a tak jsem netušila, zda se ti bude můj výběr líbit. Charles Edward Masen. Mellody Alice Masenová.“ Hovořila pomalu, aby důkladně prozkoumala jeho reakce. Zdál se být potěšený. „Snad nevadí, že jsem tak vzpomněla i na drahou lady Dortenovou. Mnoho pro mne udělala a já...“

Umlčel ji zvednutím ruky. Stálo ho mnoho sil, aby ji obešel a nedotkl se jí. Sedl si do křesla místo ní, trochu se přitom zapotácel.

„Utekla jsi se svým milencem a přitom jsi čekala moje dítě?“

„Utekla jsem před tebou, abych je mohla přivést na svět.“ Promlouvala k němu raději skrze myšlenky, aby ho přesvědčila o své pravdomluvnosti.

„Domníváš se, že bych zabil vlastní dítě?“

„Nikdy nebudu napomáhat andělíčkářkám v jejich službě, avšak kdybys čekala moje dítě, odvedl bych tě k ní, i kdyby byla jen jediná ukrytá na kraji světa.“ Slyšel sám sebe díky jejím vzpomínkám a zděšeně na ni pohlédl: „Riskovala jsi svůj život pro něco, co dosud neexistovalo?“

„Dětské srdce bije již v matčině lůně. Tehdy jsem to nemoha slyšet, ale věděla jsem to od tebe. Bijící srdce znamená život a život je něco, co existuje. Oni za to stojí. Nebo to snad nevidíš?“

Měl pocit, že vzpomínky a obrazy těch dávných dob se mu točí v hlavě v divokém víru. Alespoň že už ta melodie, kterou slyšel od chvíle, kdy se setkal s Mellody, přestala ohlušovat jeho vnímání a mohl se konečně zorientovat. Alespoň částečně. Stále tu totiž byla smysly pohlcující a rozum omamující vůně, která... Ne, musel posbírat myšlenky.

 

 

Opravdu ho tolik milovala, že byla ochotná riskovat svůj vlastní život pro dítě, které ji mohlo zabít? Jistěže by jí nedovolil takový hazard s něčím tak drahocenným jako byla ona sama. A kdyby o tom měl jen tušení, zabránil by jí dítě donosit. Musela tedy hledat záminku, kterou by jako jedinou mohl akceptovat.

Před lety, kdy s ním poprvé začala hovořit skrze myšlenky, bylo to proto, aby mu dokázala jak čisté a věrné jsou její city. Ukazovala mu tak svou nezměrnou lásku zejména proto, aby konečně uvěřil, že žádný jiný muž ho nemůže nahradit, a to i navzdory tomu, že je pouze lidskou ženou, které se v průběhu života mění. Byl zatracený hlupák, že jí nevěřil. Ovšem, kdyby toho nebylo, nemohla jeho jedinou slabost využít ve svůj prospěch. Jedině domněnka o náklonnosti k Jasperu Whitlockovi mohla Edwarda Masena odehnat. Kdyby spolu odešli, nechal by je jít, ale zpovzdálí by hlídal Isabellino štěstí a v případě potřeby by zasáhl. Musela to tušit, a proto zvolila další riskantní cestu, Volterru. To bylo jediné místo, kde vliv zámožného, váženého a především nesmrtelného muže s nadpřirozenými schopnostmi nehrál žádnou roli. Jedině tady mohla přivést na svět jeho dítě, a to jen kdyby štěstěna hrála v její prospěch. To se během jejího života mockrát nestalo, a přesto byla ochotná tohle vše podstoupit.

A pak těch dlouhých deset let v odloučení. Pro děti je to krátká doba, obzvláště když nedočkavě vyhlížejí dospělost. Ale Mellody a Charles vypadají dospěle již nyní. Zvláště Charles vypadá velice obezřetně a bezbranné dítě by v něm hledal jen s velkými obtížemi. Čekali deset let, aby bezbranné děti dorostly? Jistě, tak to muselo být. Ach, chvála Bohu, že nemuseli čekat ještě jednou tolik. Vždyť jak dlouho se dá před všetečnými nesmrtelnými utajit existence dvou tak jedinečných bytostí? Kdyby o tom věděli, jistě by jim mnozí usilovali o život. A když by byly v ohrožení děti, jistě by první v cestě stála jejich matka. Isabella a sama proti všem těm krvežíznivým příšerám?!

„Riskovala jsi vlastní život,“ pronášel přiškrceně. „A to všechno jen kvůli mně.“

„Mýlíš se, Edwarde. Miluji tě a navždy budu.“ Přistoupila k němu a váhavou rukou se dotkla jeho vlasů. „Dnes však už nejsi jediný v mém srdci. Charles a Mellody...“ Nedořekla, co chtěla. Oslovila svého manžela jménem (aniž by si vzpomněla, jakou moc nad ním tak získá) a navíc její vůně tak blízko a ještě se ho dotkla... Již nemohl dále odolávat. Sotva se vzpamatovával z přívalu mnoha dobrých zpráv, když ho zasáhlo oslovení, a stejně, jako když to učinila poprvé, musel ji chytit do náručí a políbit

Pevně jí k sobě tiskl. Po tolika letech. Tak krásnou, ještě krásnější než dřív díky proměně, která jí vyhladila jizvu z tváře a nejen to. Byla žádoucí víc než kdykoli předtím a vzhled s tím neměl co dělat. Roky odloučení a hlavně... všude kolem bylo mnoho vonného roztoužení, než aby se to dalo snést a zabývat se slovy.

 

***

 

Slunce se již klonilo za obzor, když manželé Masenovi ruku v ruce opustili kajutu.

„Dojdu pro Mellody,“ okomentoval tuto skutečnost Charles a jeho ponurý výraz se ještě více zachmuřil.

„Nemá mě rád,“ povzdechl si Edward.

„Divím se, že i ty se svým darem se můžeš tolik mýlit,“ zasmála se Isabella.

„Mýlím se?“ Zamračil se, něco takového se mu nestávalo a v dnešní den to téměř začínalo být zvykem. „Neměl jsem čas prozkoumat jeho myšlenky. Možná...“

„Ach Edwarde, deset let byl Charles jediným přítomným mužem v mém životě. Byl na to hrdý a díky tomu si mě velmi hleděl. Je to ještě chlapec i když s tváří muže.“ Políbila jej na tvář, aby se konečně usmál. Podařilo se. „Ale abych byla zcela upřímná, není to jediný důvod, proč na mně tolik lpí. Je to nesmyslné, ale stále ho trápí svědomí.“

„Mellody říkala, že jsi málem zemřela při Charlesově narození.“ Stiskl jí ruku pevněji. Ona mu to opětovala a společně se rozešli po palubě. „Bylo to tak zlé?“

„Porod byl... bolestivý. Tak jako u každé ženy.“

„Ale ty jsi nerodila lidské dítě,“ namítl obezřetně.

„Nemohu posoudit, jak velký rozdíl v tom je. Všechny děti jsou však stejné. Když po něčem touží, berou si to, i když by možná neměly.“

„Co tím myslíš?“

„Máš pravdu, naše děti nejsou jako ty ostatní. Když se Mellody narodila, byla tichá, ani nezaplakala a jen se rozhlížela okolo sebe svýma velkýma zelenýma očima. Všiml sis?“ Zastavila se. „I ty má po tobě.“ Něžně jí políbil ruku a zase se rozešli. „Charles byl jiný. Usilovně křičel. Pro všechny bylo velkým překvapením, že se Mellody nenarodila sama, a tak v nastalém rozčílení se stalo, že malý chlapec našel něco, co uspokojilo jeho hlad.“

Udělali ještě pár kroků, než se Edward zarazil a skrz ztuhlé rty procedil a oči se mu rozšířily: „On pil tvou krev? Málem tě připravil o život?!“

„Upokoj se, můj nejdražší. Jsem tady před tebou. Jsem zdravá a nikdy to nemůže být jinak.“

Přitáhl si její ruce ke rtům a zlíbal je: „Komu za to mohu poděkovat? Arovi? Carlisleovi?“

„Charlesovi a Mellody,“ zasmála se Isabella.

„Vždyť jsou to ještě nedochůdčata,“ nevěřícně vrtěl hlavou.

„Když jeho křik ustal, všichni zděšeně sledovali, co toho bylo příčinou. Já sama to znám jen z vyprávění. Všichni tím byli natolik otřeseni, že se nezmohli ani na slovo nebo jakýkoli čin. A najednou se ozval zvonivý hlásek prozpěvující jakousi melodii. Byla to hudba natolik překvapivá a poutavá, že i malého žíznivce zaujala a konečně zapomněl na hlad.“

„Melodie? Ale kdo by si proboha v takovou chvíli mohl zpívat?“ Isabella se stále usmívala a dívala se mu upřeně do očí. Věděla, že odpověď je nasnadě: „Mellody. Proto jsi jí vybrala to podivné jméno.“

„Podivné? Doufala jsem, že se ti bude líbit.“ A poprvé po deseti letech uviděl v její tváři smutek.

„Isabello, líbí se mi.“ Hluboce se mu ulevilo, když se zase usmála. „A kam vlastně šla? Je přeci už dost pozdě, aby se toulala po městě bez doprovodu.“

„Ale ona není sama,“ vyrušil je mužský hlas.

„Carlisle – Esme,“ zvolala Edward překvapeně. „Jak je možné, že jsem o vás nevěděl již dřív.“

„Jak se zdá, měl jsi plnou hlavu jiných věcí,“ vytkla mu s úsměvem paní Cullenová a srdečně mu stiskla ruku. „Ale jsem za to ráda.“

„A s kým tedy Mellody odešla?“

„Zdá se, že role otce ti nebude cizí, Edwarde,“ odtušil Carlisle. „Jak rád tě zase vidím. Měli jsme o tebe starosti. Psali jsem ti, cožpak jsi mé listy nedostal?“

„Dopisy? Odpusť příteli, ale nedostávalo se mi života na to, abych byl schopen číst. Matně si vzpomínám, že mi Irina o nich říkala, ale já se ptal jen po těch od Ara a nebyl jsem schopen na nic myslet. Věřil jsem, že jsem se stal vdovcem a vše ostatní pro mne pozbylo smyslu. Snad mi odpustíš.“

„Neumím si ani představit, jaká muka bych zažíval, kdyby mi osud odvedl mou drahou ženu... A proto již dosti o tom.“ A pan Cullen si pevně stiskl ruku s panem Masenem.

„Prozradíte mi nyní, s kým je Mellody? Snad s Athosem, tím vychovatelem?“

„Athos je ten, který u mola hovoří s tím člověkem,“ ukázala Isabella daným směrem na muže v černém plášti, vypadajícím jako z dob dávno zašlých. Jen světlé vlasy mu vlály mezi límcem a širokým kloboukem „Ale nemusíš se o ni bát. Zůstal nám ještě jeden věrný přítel, který ji hlídá jako oko v hlavě.“

„Snad sem nepřišel sám Aro? Neopustil by přeci Volterru bez své armády, nebo se opět mýlím?“

„To by byl vskutku královský doprovod, ale myslím, že Mellody by nebyl tak milý jako jistý gentleman,“ zašeptala Esme spiklenecky.

„Tak mladá a již má nápadníka?“ zeptal se pan Masen pohoršeně.

„Nenapadlo tě snad, Edwarde, stejně jako ostatní, že je Charles její přítel? Vzpomeň si, když jsi je viděl poprvé v restauraci,“ škádlil jej doktor Cullen.

„Nevzpomínám si.“ Vědom si pobavených pohledů dodal. „Možná. Ale bratr je přeci jen slušnějším doprovodem než...“

„Majordomus?“ Isabella se rozhodla ukončit manželovy dohady jasným slovem. „Ano, tak na něj také můžeš pohlížet. Věrný sluha, který ochotně podstoupil všechna nebezpečí, až málem přišel o život. Vlastně o něj opravdu přišel, když bych měla vše uvést na pravou míru.“

„Jasper Whitlock je zde?“ zavrčel tiše pan Masen, až se lidé z přístavu obezřetně otočili.

„Máte si jistě ještě mnohé co vysvětlit,“ podotkla Esme.

„Pojď, drahá. Rád bych ti ještě ukázal něco v přístavu.“ Carlisle nabídl své ženě rámě. „Omluvíte nás?“

Manželé Masenovi osaměli a Isabella se jala chlácholit svého muže: „Edwarde, nemáš důvod k zášti vůči tomu dobrému muži. Dal jsi mi svolení k něčemu, co jsem nikdy nehodlala přijmout, a jak se pak ukázalo, bylo to zbytečné.“ Vzpomínala tak na jejich pobyt v Miláně, kdy se Edward vzdálil proto, aby Isabella mohla naplnit svůj sen o dítěti v Jasperově náruči. „Vše co sis myslel o tom, že bych já s ním...“ Významně se odmlčela. „To všechno byla jen iluze, kterou jsem se snažila vytvořit, abys jí uvěřil a nechal mě jít.“

„To už jsem přeci pochopil,“ řekl příkře, ale zároveň jí opět polaskal ruce. „Ale nelíbí se mi, že zrovna on doprovází naši dceru.“

„Tak krásně to zní, když to říkáš,“ povzdychla si spokojeně. „Snad tě nakloní v jeho prospěch vědomí, že navzdory nebezpečí, které mu hrozilo, byl to on, kdo se celé tři dny mé proměny ode mne nehnul ani na krok. Prý trval na tom, že ti slíbil mé bezpečí a nemohl tomu jinak dostát, než že alespoň bděl u mého lůžka.“

„To mu slouží ke cti,“ pronesl suše.

„Zaplatil za mé intriky a nikdy se kvůli tomu nezlobil. Až si necháš vše vyložit a důkladně to zvážíš, jistě zjistíš, že jsme v něm získali velkou oporu.“

„Byl u tebe, když jsi se po proměně probudila?“

„Ano.“

„Pak...“

„Pak já jsem jeho stvořitel. Ano, proměnila jsem ho hned jako novorozená.“

„Ale to přece není možné. Nikdo z nesmrtelných tak rychle nedokáže ovlivnit touhu po krvi,“ mračil se, nechápaje další div v životě své choti.

„Jistě bych ho zabila a trápila se tím po zbytek věčnosti, kdyby nebylo naší dcerky. Již když byla v mém lůně, skoro po celý čas mi v hlavě zněla melodie, ze které jsem málem ztratila rozum. To ona mi ji zpívala a dodnes si na ni vzpomene pokaždé, když dělám či po ní chci něco, co se jí nelíbí. Vím, že to zní nemožně, ale dodnes mám pocit, že se mi snad rozskočí hlava.“

„Nechali tě samotnou s Whitlockem a dětmi a nikdo z našich u tebe nebyl, když ses po proměně vzbudila?“ ptal se zděšeně.

„Carlisle a Esme se střídali u mě a dětí. Naši maličcí nebyli se mnou, i když po ničem jiném netoužili. Ale Mellody i Charles mají stejně dobrý sluch jako vampíři. Museli slyšet, že se v mém pokoji něco děje. A ať se věci mají jakkoli, Mellody by nikdy nedovolila, aby se Jasperovi něco stalo.“

„Tolik náklonnosti vůči sluhovi?“

„Tolik náklonnosti vůči příteli, který dal nejednou všanc svůj vlastní život pro naše dobro.“

 

***

 

 

Loď se mírně pohupovala na vlnách, které o ni šplouchaly. Edward vyšel zrovna z kajuty s širokým úsměvem na tváři. Hlavou pokývl na pozdrav manželům Masenovým, Athosovi a Charlesovi který se ovšem místo odpovědi zamračil a raději šel zkontrolovat, zda je hlavní plachta dobře uvázaná.

Mellody s Jasperem byla o několik mil dále na malé loďce. Věrný majordomus ji vždy brával na výlet, když se manželé Masenovi uchýlili do samoty své kajuty. Slečna Masenová jistě tušila, jak rodiče spolu tráví své chvilky o samotě, ale pro její výchovu nebylo nejvhodnější, aby tomu byla na doslech. Podobnou službu chtěl Jasper prokázat i Charlesovi, ale ten se rozhodl již dávno potlačit všechny způsoby chování, které by naznačovaly jeho skutečný věk. Nechtěl již být malým chlapcem, ale mladým mužem, takovým, o jakém nasvědčoval jeho zevnějšek. Jistě to mohlo být považováno za postoj vzdoru, který je mladému člověku tak vlastní. On však k životu přistupoval zejména z povinnosti vůči matce, sestře a nyní i otci. Zádumčivý vychovatel na tom měl jistě svůj podíl a cosi se i jistě dědí.

Athos byl zvláštní společník. Z rozhovorů se Edward o něm příliš nedozvěděl a kdyby nemohl číst v jeho mysli, nejspíš by byl proti tomu, aby byl jejich společníkem na tak daleké cestě. Upír, který byl věkem panu Masenovi nejblíže, měl pohnutou minulost již za svého lidství a ač na ni nerad vzpomínal, veškeré jeho jednání vycházelo z křivd oněch dávných dob. Miloval nepravou ženu a ztratil tak iluze i sny a k dovršení jeho tragédie se jeho stvořitelem stal muž, kterým do morku kostí opovrhoval a byl jeho nepřítelem. Být věrně poslušen někomu takovému po dlouhá staletí bylo ubíjející pro zbytky naděje, které v něm přežívaly.

Jen náhodou byl zrovna v Římě, když tam dorazila paní Masenová s panem Whitlockem a ptali se po Arovi. Jako rodilý Francouz, Athos neměl rád Angličany a kdyby z nich necítil pach jiného vampíra, jistě by je zařadil na nepřeberně dlouhý seznam svých obětí. Ale jméno vládce nesmrtelných mu bylo výstrahou, a proto je raději dovedl do Volterry. Co se dělo dál bylo zcela mimo jeho vůli. Jen díky tomu, že ty dva přivedl, Aro trval na tom, že se o ně bude starat v tajných chodbách Volterrského paláce.

Byl u Isabelly, když se těhotenství začalo projevovat, a slyšel zvěsti o tom, kdo má být otcem dítěte. Byl však přesvědčený, že takové dítě je odsouzené k záhubě stejně jako jeho matka a možná pak bude na řadě ten směšný sluha a nejspíš pak i Athos. Byla to spekulace, o které začal být postupem času přesvědčen. To, že opak se stal pravdou, naprosto rozhodilo jeho vnímání světa. Najednou nevěděl, kde je jeho místo, až se ve slabé chvilce prohlásil za vychovatele těch dvou divokých dětí, jež musely mít nad sebou neustálý dozor, aby je nespatřil nikdo z lidí a vlastně ani nikdo jiný.

Náklonnost k Mellody a Charlesovi ho nevědomky donutila ke stejnému způsobu jídelníčku, jaký upřednostňovala paní Masenová, manželé Cullenovi a o jaký se pokoušel i pan Whitlock.

Athos o tom nikdy nemluvil a dvojčata by to nikdy nepřiznala, protože to bylo jejich tajemství, ale nejednou jim jejich vychovatel zachránil život. A to byl důvod, proč byl pan Masen rád, že je s nimi. Čeká je totiž dosud nepoznaný svět a každá pomocná ruka se bude hodit.

„Na co myslíš?“ zašeptala mu u ucha ta nejsladší ústa na světě.

„Zda i v Novém světě se mi bude Charles vyhýbat.“

„Nevyhýbám se, jen si chci být jist, že doplujeme v pořádku,“ zavolal na něj syn ze stěžně.

„Myslí si, že on musí být ten zodpovědný,“ pronesl Edward nesouhlasně.

„Je to jen zvyk,“ konejšila ho Isabella. „Snad až uvidí krásy Nového světa, přijde na jiné myšlenky než se o nás starat.“

„Krásy nebo krásky?“ zasmál se Edward.

„Možná,“ hlesla paní Masenová. „Podívej, už se vracejí.“ Ukázala k východu, kde se objevila na hladině loďka s Mellody a Jasperem. „Mellody tvrdí, že nám bude v Americe lépe než na Starém kontinentě. Pochopitelně jen nahlas říká to, co si uvědomujeme všichni. Evropa pro nás již není bezpečná, pokud chceme ji i Charlese udržet co nejdál od těch nejdivočejších vampírů. Přesto ona to říká, jako by v tom bylo ještě něco víc. Možná se mýlím, svět intuice je pro mne stále těžce uchopitelný. Ale jsem matka a svým dětem rozumím. Oboje ta tvrzení se zdají být v rozporu, ale...“

„Já ti rozumím, jsou věci, které nás přesahují a my pochopíme jejich význam až v okamžiku, kdy se zřetelně zjeví či vyjádří.“ Edwardovi se mihlo v očích jakési poznání. „Možná jsi zvolila jméno naší dcery ještě lépe, nežli sama tušíš. Přišlo mi to směšné, ale lady Alice Dortenová byla v den naší svatby přesvědčená, že my dva budeme v manželství šťastní a jistě se nám narodí dvě překrásné děti.“ Isabella na něj ohromeně pohlédla. „Jestli Mellody dokáže odhadnout věci budoucí, nemáme se čeho bát.“

 

***

 

Již se šeřilo a ohnivý západ slunce se odrážel na moři, když pan Masen vstoupil do kajuty za svou ženou.

„Nikdy bych nevěřila, že si budu někdy přát, abych slyšela raději něco jiného nežli to, co doopravdy říkáš,“ oslovila ho Isabella v myšlenkách, aby ostatní netušili, jak se na něj zlobí.

„Proč?“ ptal se s údivem. „Nevím o tom, že bych řekl něco nepatřičného.“

„Ten rozhovor s Jasperem!“ zakřičela na něj v duchu, až se sama divila, kde se v ní bere taková troufalost. Možná s tím mělo cosi společného nově nabyté upírství či mateřská dravost za vlastní dítě.

„Jen jsem mu dal jasně na srozuměnou, kde je jeho místo,“ zašeptal téměř neslyšitelně, aby to slyšela jen ona.

„Patříš snad k těm, kteří vědí, kde je místo všech živých bytostí na světě?“

„On je sluha a já jeho pán, nemůže se dívat na Mellody s...“

„Láskou? Touhou?“ zašeptala stejně jako on. „A proč sis ty, vznešený pán blízký královskému dvoru, vzal obyčejnou dívku z lidu?“

„To bylo něco jiného. Chtěl jsem tě zachránit před jistou záhubou.“

„Svět se mění. Copak to nevidíš?“ povzdechla si. „Nemůžeš lpět na starých zvyklostech jen proto, že jsou ti vlastní. Čas plyne a my musíme plynout s ním.“

„Ta slova mi znějí povědomě,“ zamračil se, protože je kdysi často slýchával.

„Ano, Aro je často říkával a byl to jeden z důvodů, proč se mi rozhodl pomoci.“

„Opravdu? V posledních dnech se mi téměř točila hlava štěstím.“ Přitáhl si ji k sobě i navzdory jejímu rozčílení. „Jsi zpět v mém náručí.“ Políbil ji do vlasů a cítil, jak se uvolnila. „Jsme obklopeni přáteli, jejichž řady se ještě rozrostly, a navíc, a to mi ze všeho bere dech nejvíc, jak neuvěřitelný dar jsi mi dala. Mellody a Charlese.“ Ta dvě jména řekl skoro neslyšitelně a přesto s takovým dojetím, že k němu musela zvednout hlavu.

„Miluješ je?“ ptala se opatrně, aby případně děti neranila. Přeci se poznali jen před pár dny.

„Víc než svůj život a jen ten tvůj je mi dražší.“

Pevně se objali, až se skoro zdálo, že se na ten okamžik zastavil čas.

První promluvil Edward: „Pověz mi, co vedlo Ara k tomu, že nám tolik pomohl?“

„Kdysi jsem v salonu lady Dortenové četla jednu knihu od Augustina. Jmenovala se Vyznání.“

„Pamatuji se na to. Byla to první slova, které jsem slyšel z tvých úst. Pamatuji si to jako dnes. Tvůj tichý hlas se linul domem a oči všech přítomných tě bedlivě sledovaly. Muži s dychtivým zájmem a ženy se žárlivostí. Jenže ty jsi o tom neměla ani zdání, protože jsi byla zcela pohlcena textem. Slyším to, jako bys ta slova vyřkla dnes: Co jest čas? Vím to, když se mne naň nikdo netáže; mám-li to však někomu vysvětliti, nevím. Přece však mohu tvrditi zcela určitě: ´Nebyl by minulý čas, kdyby nic nemíjelo, nebyl by budoucí, kdyby nic nepřicházelo, nebyl by přítomný, kdyby nic netrvalo.´ Ale jak jsou ony dva časy, minulý a budoucí, když minulý již není a budoucí ještě není? Kdyby však přítomný čas byl stále přítomným a neměnil se v minulý, již by to nebyl čas, nýbrž věčnost.

„Vskutku jsem tenkrát četla zrovna tuto pasáž?“ vyhrkla. „Lidské vzpomínky mám zamlžené a mnohé z těch nedůležitých se vytratily. „To snad není ani možné!“

„Proč? Tvůj přednes byl poutavý.“

„Přesně na tytéž slova se odvolával Aro. Tisíce let starý vládce nesmrtelného světa.  Při prvním setkání jsem měla pocit, že se snad zatvrzel ve své všemocnosti a mladá zůstává pouze jeho tvář, kdežto zvyky a způsob jeho vlády si nezadají nic s diktátory nejmocnější zemí. Ale to právě on mě upozornil, jak tito vládcové a jejich říše skončili, úpadkem.  Pochopil, že svět vampírů, tak jak jej zná, se musí změnit nebo je také předurčen k zániku. Dlouhá léta však netušil jak, až přeměnil tebe. Nepoznal to hned, ale tvé rozhodnutí pro jiný způsob utišení hladu se mu zdál jako zajímavá možnost, i když sám jí není schopen. Byl vděčný, že tě do svého světa přivedl až jako zkušený vladař, protože jen o dvě stě let dříve by tě sám zničil pro tvou jinakost.“

„Jak to všechno víš?“ divil se Edward, protože snad nikdo kromě něj, který uměl číst myšlenky, o Arovi toho tolik nevěděl. Dokonce ani Arova vlastní žena Sulpicie, i před ní se měl vládce nesmrtelných na pozoru.

„Ptala jsem se ho a měla jsem na hovory s ním dlouhých deset let, kdy mě přesvědčoval, ať počkám a nespěchám k tobě. Věděl, že získám mnohé, a povzbuzoval mě v těžkých chvílích. Věřil, že mi odpustíš, a často to opakoval, když jsem propadala zoufalství.“

Ztrápeně si povzdechl a zavrtěl hlavou, přitom si zvedl její ruce ke rtům, aby je mohl zlíbat a pak se zeptal s ohromeným úsměvem: „Stala jsi se cestou nesmrtelných upírů k jisté věčnosti?“

„Jak říká Augustin, co je věčnost, znamená stagnaci. Ale jak udržet to, co je neměnné ve světě, který se neustále proměňuje. Aro tvrdil, že by to bylo selhání věčnosti, kdyby se pro upíry nenašla i jiná cesta existence nežli ta, která existovala dosud. Viděl naše děti, které jsou z polovice lidmi a z polovice nesmrtelnými, jako bytosti nového věku, kde oba světy, z nichž pocházejí, se postupně prolnou. Jenže jsou zatím jen dva a ti, co se bojí změn, by usilovali o jejich životy.

Nový svět je dosud nezmapované území. Málo vampírů bylo ochotných riskovat cestu lodí a nikdo se nechtěl vzdávat pohodlí známého.“

„Já už v Americe byl. Mám tam dům, vzpomínáš? Nabídl jsem ho tvé přítelkyni Anettě, když ještě byla slečnou Lastenové a jejímu nastávajícímu.“

„Na Anettu si pamatuji. V těch letech našeho trýznivého odloučení jsem často přemýšlela o událostech, které nás svedly dohromady. Když se po nich ohlédnu, připadá mi, jako by nás všechny vedly až k této cestě.“

„Nechci se ohlížet zpátky. Nemohu vzpomínat na chvíle, kdy jsem tě oplakával. Isabello...“ pronášel tak bolestně, že se ho rozhodla utěšit polibky. Hlad z odloučení však ještě nebyl zažehnám a možná nikdy nebude, a proto se další věci udály až nad ránem.

 

***


„Nemrzí tě, že jsem tě přesvědčil vyměnit psací stůl za manželské lože?“ Stále ji ještě líbal na šíji, líce a ústa. Nemohl se nabažit, ale věděl, že se děti brzy probudí.

„Domnívám se, že jsem svou spokojenost nejednou dokázala,“ zasmála se, ale také věděla, že již nemohou pokračovat, a proto nevydržela a zeptala se: „Ale pověz mi, opravdu jsi v Novém světě nenarazil na někoho z našich?“

Nespokojeně si povzdechl a uvelebil si ji na hrudi: „Několikrát jsem cítil něčí pach. Nejprve jsem tomu nepřikládal žádnou důležitost, nezajímali mě rudoocí zabijáci. Avšak po několika letech jsem začal být zvědavý. Nikdy jsem se v Americe s žádným nesmrtelným nesetkal a jak jsem nad tím tak přemýšlel, začal jsem je po pachu stopovat. Nikdy jsem však nikoho nenašel.“

„Jak je to možné? Nemohli se přeci propadnout do země?“

„Nevím. Možná Nový svět znamená i další nové možnosti pro věčnost.“ Zasmál se, ale najednou mu úsměv ztuhl na tváři. Slyšel totiž jak Mellody mluví s Jasperem a následně s Esme a stěžuje si na Jasperovu nepochopitelnou odtažitost. Dobrá paní Cullenová nebyla zvyklá lhát, a tak slečnu Masenovou jen odkázala na otce.

„Tatí!“ ozval se rozčílený výkřik.

„Čas plyne a my musíme plynout s ním,“ zašeptala Isabella úzkostlivě. Trápilo ji pomyšlení, že tak brzy po nalezení rodinného štěstí by mělo dojít k první hádce.

Zamračil se a zhluboka se nadechl. Pak vděčně a s hlubokou láskou pohlédl na svou ženu a dodal: „Dobrá, ale jejich čas teprve nastane.“

 

 

KONEC

 

 


 

Všem kteří čekali původně slibované 3 až 5 kapitol se omlouvám, že jsem se tak nechala unést. Natolik jsem si zamilovala tenhle příběh, že jsem prostě neodolala a nechala se vést postavami k kýženému konci, tak jak byl plánovaný, jen přes pestřejší cestu.

Mnohokrát vám děkuji za vaše věrné a někdy i inspirativní komentáře. Jistě se mi to díky nim podařilo dopsat.

Kdyby někdo řekl, že napíšu kapitolovou dobovou povídku, nevěřila bych mu. Když jsem si totiž zkusila poprvé napsat dobový příběh, říkala jsem si, že napsat něco delšího je nad mé síly. A ejhle :) Člověk se pořád učí.

Pokud by vás lákaly další dobové povídky z mého počítače, tak si dovolím odkázat na jednorázový Noviciát či kratičkou povídku na pokračování Vánoční modlitbu a nebo nonFF povídku Domov mademoiselle Blanchet.


Ještě jednou velké díky, že jste při Selhání věčnosti byli mými společníky, a přeji vám samé příběhy se šťastným koncem!

předchozí kapitoladalší kapitola

Uživatelé musí být přihlášeni pro psaní komentářů.

Komentáře

1

20)   (14.10.2017 22:59)

<strong><a href="http://www.pens-rf.top/">montblanc pens</a></strong> <br> <strong><a href="http://www.pens-rf.top/">montblanc pen</a></strong> <br> <strong><a href="http://www.pens-rf.top/">mont blanc</a></strong> <br> <br>
<title>Montblanc Cufflink Rectangular Brushed Finish & Black Carbon Inl [87ed] - $118.00 : Professional montblanc pen stores, pens-rf.top</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta name="keywords" content="Montblanc Cufflink Rectangular Brushed Finish & Black Carbon Inl [87ed] Montblanc Meisterstuck Montblanc StarWalker Montblanc Boheme Etoile de Montblanc Montblanc Diva Line Montblanc Special Edition Montblanc Cufflinks cheap montblanc online sales" />
<meta name="description" content="Professional montblanc pen stores Montblanc Cufflink Rectangular Brushed Finish & Black Carbon Inl [87ed] - Description OverviewRectangular stainless steel cuff links with mat brushed finish and black carbon inlayDimensions:23 x 12 mmDetails Internet headline: Cuff Links Metal: Stainless steel Other Material: Black carbon Measurements: 23 x 12 mm Mechanism: S-arm Function: Cuff Links Gender: Men's Collections " />
<meta http-equiv="imagetoolbar" content="no" />


<link rel="canonical" href="http://www.pens-rf.top/montblanc-cufflink-rectangular-brushed-finish-black-carbon-inl-p-119.html" />

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.pens-rf.top/includes/templates/polo/css/style_imagehover.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.pens-rf.top/includes/templates/polo/css/stylesheet.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.pens-rf.top/includes/templates/polo/css/stylesheet_css_buttons.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.pens-rf.top/includes/templates/polo/css/stylesheet_topmenu.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="print" href="http://www.pens-rf.top/includes/templates/polo/css/print_stylesheet.css" /> <select name="currency" onchange="this.form.submit();"> <option value="USD" selected="selected">US Dollar</option> <option value="EUR">Euro</option> <option value="GBP">GB Pound</option> <option value="CAD">Canadian Dollar</option> <option value="AUD">Australian Dollar</option> <option value="JPY">Jappen Yen</option> <option value="NOK">Norske Krone</option> <option value="SEK">Swedish Krone</option> <option value="DKK">Danish Krone</option> <option value="CNY">CNY</option> </select> <input type="hidden" name="main_page" value="product_info" /><input type="hidden" name="products_id" value="119" /></form></div></div>


<div class="leftBoxContainer" id="categories" style="width: 220px">
<div class="sidebox-header-left main-sidebox-header-left"><h3 class="leftBoxHeading main-sidebox-header-right" id="categoriesHeading">Categories</h3></div>
<div id="categoriesContent" class="sideBoxContent"> <div class="categories-top-list no-dots"><a class="category-top" href="http://www.pens-rf.top/montblanc-cufflinks-c-7.html"><span class="category-subs-parent">Montblanc Cufflinks</span></a></div> <div class="subcategory"><a class="category-products" href="http://www.pens-rf.top/montblanc-cufflinks-classic-cufflinks-c-7_29.html">Classic Cufflinks</a></div> <div class="subcategory"><a class="category-products" href="http://www.pens-rf.top/montblanc-cufflinks-contemporary-cufflinks-c-7_30.html">Contemporary Cufflinks</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.pens-rf.top/montblanc-special-edition-c-6.html">Montblanc Special Edition</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.pens-rf.top/etoile-de-montblanc-c-4.html">Etoile de Montblanc</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.pens-rf.top/montblanc-boheme-c-3.html">Montblanc Boheme</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.pens-rf.top/montblanc-diva-line-c-5.html">Montblanc Diva Line</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.pens-rf.top/montblanc-meisterstuck-c-1.html">Montblanc Meisterstuck</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.pens-rf.top/montblanc-starwalker-c-2.html">Montblanc StarWalker</a></div> </div></div>


<div class="leftBoxContainer" id="featured" style="width: 220px">
<div class="sidebox-header-left "><h3 class="leftBoxHeading " id="featuredHeading">Featured - <a href="http://www.pens-rf.top/featured_products.html">&nbsp;&nbsp;[more]</a></h3></div>
<div class="sideBoxContent centeredContent"><a href="http://www.pens-rf.top/montblanc-meisterstuck-classique-ballpoint-pen-p-3.html"><img src="http://www.pens-rf.top/images/_small//ml_03/Montblanc/Montblanc-Meisterstuck-Classique-Ballpoint-Pen.png" alt="Montblanc Meisterstuck Classique Ballpoint Pen [0189]" title=" Montblanc Meisterstuck Classique Ballpoint Pen [0189] " width="130" height="53" /></a><a class="sidebox-products" href="http://www.pens-rf.top/montblanc-meisterstuck-classique-ballpoint-pen-p-3.html">Montblanc Meisterstuck Classique Ballpoint Pen [0189]</a><div><span class="normalprice">$408.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$106.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;74% off</span></div></div><div class="sideBoxContent centeredContent"><a href="http://www.pens-rf.top/montblanc-meisterstuck-classique-ballpoint-pen-p-4.html"><img src="http://www.pens-rf.top/images/_small//ml_03/Montblanc/Montblanc-Meisterstuck-Classique-Ballpoint-Pen-8.png" alt="Montblanc Meisterstuck Classique Ballpoint Pen [f3d9]" title=" Montblanc Meisterstuck Classique Ballpoint Pen [f3d9] " width="130" height="53" /></a><a class="sidebox-products" href="http://www.pens-rf.top/montblanc-meisterstuck-classique-ballpoint-pen-p-4.html">Montblanc Meisterstuck Classique Ballpoint Pen [f3d9]</a><div><span class="normalprice">$429.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$103.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;76% off</span></div></div><div class="sideBoxContent centeredContent"><a href="http://www.pens-rf.top/montblanc-meisterstuck-classique-fountain-pen-p-5.html"><img src="http://www.pens-rf.top/images/_small//ml_03/Montblanc/Montblanc-Meisterstuck-Classique-Fountain-Pen.png" alt="Montblanc Meisterstuck Classique Fountain Pen [02e6]" title=" Montblanc Meisterstuck Classique Fountain Pen [02e6] " width="130" height="53" /></a><a class="sidebox-products" href="http://www.pens-rf.top/montblanc-meisterstuck-classique-fountain-pen-p-5.html">Montblanc Meisterstuck Classique Fountain Pen [02e6]</a><div><span class="normalprice">$474.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$117.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;75% off</span></div></div></div>

</div></td>
<td id="columnCenter" valign="top">

<div id="navBreadCrumb"> <a href="http://www.pens-rf.top/">Home</a>&nbsp;::&nbsp; <a href="http://www.pens-rf.top/montblanc-cufflinks-c-7.html">Montblanc Cufflinks</a>&nbsp;::&nbsp; Montblanc Cufflink Rectangular Brushed Finish & Black Carbon Inl [87ed] </div>


<div class="centerColumn" id="productGeneral">
<form name="cart_quantity" action="http://www.pens-rf.top/montblanc-cufflink-rectangular-brushed-finish-black-carbon-inl-p-119.html?action=add_product" method="post" enctype="multipart/form-data">
<div style="float:left; width:350px;"><link rel="stylesheet" href="http://www.pens-rf.top/style/jqzoom.css" type="text/css" media="screen" />

<link rel="stylesheet" href="http://www.pens-rf.top/style/jqzoomimages.css" type="text/css" media="screen" />

<style type="text/css">
.jqzoom{

float:left;

position:relative;

padding:0px;

cursor:pointer;
width:301px;
height:300px;
}</style>

<div id="productMainImage" class="centeredContent back">


<div class="jqzoom" > <a href="http://www.pens-rf.top/montblanc-cufflink-rectangular-brushed-finish-black-carbon-inl-p-119.html" ><img src="http://www.pens-rf.top/images//ml_03/Montblanc-Cufflinks/Montblanc-Cufflink-Rectangular-Brushed-Finish.png" alt="Montblanc Cufflink Rectangular Brushed Finish & Black Carbon Inl [87ed]" jqimg="images//ml_03/Montblanc-Cufflinks/Montblanc-Cufflink-Rectangular-Brushed-Finish.png" id="jqzoomimg"></a></div>

<div style="clear:both;"></div><div id='jqzoomimages' class="smallimages"></div>
</div>

</div>
<div style="width:260px; float:left; margin-left:30px; margin-top:15px;" id='pb-left-column'>
<div style="font-weight:bold; padding-bottom:10px; font-size:14px;">Montblanc Cufflink Rectangular Brushed Finish & Black Carbon Inl [87ed]</div>

<span id="productPrices" class="productGeneral">
<span class="normalprice">$487.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$118.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;76% off</span></span><div id="cartAdd">
Add to Cart: <input type="text" name="cart_quantity" value="1" maxlength="6" size="4" /><br /><br /><input type="hidden" name="products_id" value="119" /><input type="image" src="http://www.pens-rf.top/includes/templates/polo/buttons/english/button_in_cart.gif" alt="Add to Cart" title=" Add to Cart " /> </div>

<br class="clearBoth" />
</div><br class="clearBoth" />

<style type="text/css">
* {list-style-type:none; font-size:12px; text-decoration:none; margin:0; padding:0;}
a {behavior:url(xuxian.htc)}
.woaicss { overflow:hidden; margin:10px auto;}
.woaicss_title {width:720px; height:30px;background: #323031 url("../images/tab_bg.png";) no-repeat 0 0; overflow:hidden;}
.woaicss_title li {display:block; float:left; margin:0 2px 0 0; display:inline; text-align:center;}
.woaicss_title li a {display:block; width:120px; heigth:30px; line-height:34px; color:#fff;}
.woaicss_title li a:hover {color:red; text-decoration:underline;}
.woaicss_title_bg1 {background-position:0 0;}
.woaicss_title_bg2 {background-position:0 -30px;}
.woaicss_title_bg3 {background-position:0 -60px;}
.woaicss_title_bg4 {background-position:0 -90px;}
.woaicss_con {display:block;background:url() no-repeat 0 0; overflow:hidden; BORDER: #aecbd4 1px solid; width: 690px;padding: 15px;}/*/images/20110424/con_bg.png*/
.woaicss_con ul { margin:12px auto;}
.woaicss_con li {line-height:30px; margin:0 auto; white-space:nowrap; text-overflow:ellipsis; overflow: hidden;}
.woaicss_con li a {color:#03c;}
.woaicss_con li a:hover {color:#069; text-decoration:underline;}
.woaicss_copy {margin:10px auto; text-align:center;}
.woaicss_copy a {color:#f00;}
</style>


<div class="woaicss">

<ul class="woaicss_title woaicss_title_bg1" id="woaicsstitle">
<li><a href="http://www.pens-rf.top/javascript:void(0)" class="on" onclick="javascript:woaicssq(1);this.blur();return false;">Details</a></li>
<li><a href="http://www.pens-rf.top/javascript:void(0)" onclick="javascript:woaicssq(2);this.blur();return false;">Shipping</a></li>
<li><a href="http://www.pens-rf.top/javascript:void(0)" onclick="javascript:woaicssq(3);this.blur();return false;">Payment Methods</a></li>
</ul>

<div class="woaicss_con" id="woaicss_con1" style="display:block;">


<div id="productDescription" class="productGeneral biggerText">


<h2 id="productDescriptionTitle">Description</h2>
<div style="padding:10px 12px 10px 8px;"><h2>Overview</h2><p>Rectangular stainless steel cuff links with mat brushed finish and black carbon inlay</p><strong>Dimensions:</strong>23 x 12 mm<h2>Details</h2><ul> <li>Internet headline: Cuff Links</li> <li>Metal: Stainless steel</li> <li>Other Material: Black carbon</li> <li>Measurements: 23 x 12 mm</li> <li>Mechanism: S-arm</li> <li>Function: Cuff Links</li> <li>Gender: Men's Collections</li> </ul></div>


<br class="clearBoth" />


<div align="center">

<p style='text-align:center;'><a target="_blank" href="http://www.pens-rf.top/images//ml_03/Montblanc-Cufflinks/Montblanc-Cufflink-Rectangular-Brushed-Finish.png"> <a href="http://www.pens-rf.top/montblanc-cufflink-rectangular-brushed-finish-black-carbon-inl-p-119.html" ><img src="http://www.pens-rf.top/images//ml_03/Montblanc-Cufflinks/Montblanc-Cufflink-Rectangular-Brushed-Finish.png" width=650px alt="/ml_03/Montblanc-Cufflinks/Montblanc-Cufflink-Rectangular-Brushed-Finish.png"/></a></p>
</div>

</div>
</div>

<div class="woaicss_con" id="woaicss_con2" style="display:none;">

<h2>Shipping Method and Cost</h2>
<p>We usually use the shipping methods by EMS, DHL, the tracking numbers are available after we ship.</p>
<h4>Shipping Time</h4>
<p>Orders received on Saturdays, Sundays and public holidays, as well as orders received after 1pm on weekdays, will be processed the next working day. We will do our every effort to make sure you receive the parcel in time, but we are not responsible for shipping delays, which can be affected by the shipping carrier, delivery destination, weather, holidays or incorrect/insufficient delivery information.</p>
<h4>Shipping Address</h4>
<p>We apologize for the inconvenience, but we cannot ship to P.O. boxes. All parcels will be held for picking up if cannot be signed or delivered. So please provide us with the most up-to-date, accurate and detailed shipping information with your phone number for the shipping. If an item is returned because it was not deliverable due to an incorrect address, customer will have to be responsible for both the shipping and return charges.</p>
<h4>Tracking</h4>
<p>The shipping of your parcel is traceable online. After your order is shipped out, a confirmation email with the online tracking number and link will be sent to you.</p>
<p> <a href="http://www.ems.com.cn/mailtracking/e_you_jian_cha_xun.html" target="_blank">EMS: http://www.ems.com.cn/mailtracking/e_you_jian_cha_xun.html</a></p>
<p><a href="http://www.dhl.com/en/express/tracking.html" target="_blank">DHL:http://www.dhl.com/en/express/tracking.html</a></p>
<h4>Returns policy</h4>
<p>We are committed to your complete satisfaction. All ordered items here are closely to the word here "what you see on our website are what you get in 7days".Before enjoying easy exchange and return policy,you must contact us with returning shipping address before sending the items back.All items sent back to us must be in their original condition i.e. not worn, altered or washed, with all tags attached. All ordered items are the right items you pick here.We promise you of the right order package.So if returning right items for a refund:all returned items are subject to a 15% restocking fee and 20% bank commision.Shipping and handling charges are non-refundable. We do not cover the shipping cost of returns or exchanges of right order package, you will be responsible for the shipping and handling costs. Additionally, we recommend that you add tracking and insurance for your own protection, as we cannot be responsible for lost shipments. All returned merchandise should be sent to the shipping address we email you after you get our feedback here! Exchanges We will accept exchanges for a different size or color within 30 days of the original order dispatch date. Please contact us with your Order ID and one of our team members will help you.</p>
<p>If you would like to exchange items to a different style, you would have to return your items for a refund* (as per Return policy) and place a new order for the style you prefer. You must contact us before sending the items back. All items sent back to us must be in their original condition i.e. not worn, altered or washed, with all tags attached. Worn or dirty items will be returned back to you. We do not cover the shipping cost of exchanges, you will be responsible for the return postage and for the shipping and handling cost of shipping the exchanged items back to you. </p>
<p>We recommend that you add tracking and insurance when sending items to us for your own protection, as we cannot be responsible for lost shipments. Shipping and handling charges are non-refundable. Order Cancellation Cancellation of an order must be requested before the order has been dispatched.Cause that we process all orders as quickly as possible within 6-8hours after orders placing,so we are not always able to cancel an order after it is placed.All cancellation items are subject to a 20% bank commision. Hope you can understand in this key point.Cancellation requests after the order has been dispatched will be treated in accordance with our Return policy. Friendly Notice: If you did not receive your 10-digit tracking number within 3 days after placing your order, your e-mail server may have seen it as spam. In this case, please contact us for assistance in orders' tracking.</p>

</br>
<p>If have any questions about the shipping of your order, please feel free to contact with us.</p>
</div>

<div class="woaicss_con" id="woaicss_con3" style="display:none;">
<h2>Payment Methods</h2>
<p><strong>1.VISA Card</strong> <br>
We are through the&nbsp;<strong>VISA Card</strong>&nbsp;Company to accept your payment! When you create the order information on our site, you could choose to pay the bill via Visa, which is absolutely secure. You could check on <a style="color:#0000FF" target="_blank" href="http://www.visa.com/">www.visa.com</a> to make sure its security.<br>
<strong>;(1) NOTE:</strong><br>
If returned as DECLINED, please call your bank and tell them to unblock your deal.&nbsp;<strong>VISA Card</strong>&nbsp;is easy and safe to make an online purchase with. Please feel free to contact us if you need further help.<br>
<br>
<strong>;(2) Possible reasons for payment declined: </strong><br>
1. Guests did not correctly fill out payment information<br>
2. Issuing bank does not support online shopping<br>
3. Guest card balance is not enough<br>
4. Guests have an adverse payment records which did not pass the&nbsp;<strong>VISA Card</strong>&nbsp;filtration system (non-payment, document deception etc.)</p>

<p><strong>2 Master Card</strong></p>
<p>Master Card is also a very easy and quick way to send and receive money when doing transactions. You could pay the bill via Master Card,which is absolutely secure. You could check on <a style="color:#0000FF" target="_blank" href="http://www.mastercard.com/">www.mastercard.com</a> to make sure its security.</p>
<p>Please feel free to contact us if you need further help.</p>


<span class="STYLE1" style='font-size: 14px;font-weight: bold;'>3. Western Union:</span><br>
<span class="STYLE2" style='font-size: 13px'> Western Union are very welcome. <br>
You will get a 20% discount when you use it. Steps:<br>
(1) Please calculate your total amount<br>
(2) Deduct the 20% money<br>
(3) Transfer the left money to us by Western Union<br>
(4) Send us the information(MTCN, total amount, country) at the page of <a target="_blank" style="color:#0000FF" href="http://www.pens-rf.top/index.php?main_page=contact_us">Contact Us</a>.<br><br>
How to use Western Union:<br>
Our Official Western Union Information:First Name,Last Name,Country<br>
<br>
<span class="STYLE2" style='font-size: 13px'>Western Union has three payment methods:<br>
(1) Using Cash, Credit, or Debit Cards to send money through online.<br>
Supported by Australia, Canada, European countries and United States. <br>
The steps are:<br>
Firstly, access to the western Union's home Site: <a style="color:#0000FF" target="_blank" href="http://www.westernunion.com/">http://www.westernunion.com/</a> and choose your country.<br>
Secondly, sign in your Western Union account or create a new one.<br>
Thirdly, click "send money", fill in the Money Transfer form and click "continue".<br>
Fourthly, fill in the form with your information (billing address, name, phone number, and your card number)<br>
Sometimes, you need to confirm your transfer as the email from Western Union tells you.<br>
(2) transferring at a western union agent location. <br>
You may visit <a style="color:#0000FF" target="_blank" href="http://www.westernunion.com/info/agentLocator.asp?country=global">http://www.westernunion.com/info/agentLocator.asp?country=global</a> to find which one is the nearest and fill in a form. And the staff there will help you to complete the payment.</span><br>
(3) by your phone</span><br><br>
<span class="STYLE3" style='color: #FF0000;font-weight: bold;font-size: 13px;'>Notice:</span><br>
<span class="STYLE2" style='font-size: 13px'>;(1) When finish the transaction, the system will give you the MTCN (10 digits). <br>
(2) Please write them down and then send MTCN with your remitter¡¯s (payer¡¯s) name (First name, Last Name), the exact delivery address, total amount (USD) to us at the page of <a target="_blank" style="color:#0000FF" href="http://www.pens-rf.top/index.php?main_page=contact_us">Contact Us</a>.<br>
If your currency is not in USD, you do not have to exchange it into USD, which will be done automatically by the western Union. But please do not set the currency into the one that you actually use at the website of western union or at the location of western union, which will automatically be transformed into USD in number. Please tell us the amount in USD in the end and then your order will go through.<br>
(3) Please feel free to <a target="_blank" style="color:#0000FF" href="http://www.pens-rf.top/index.php?main_page=contact_us">Contact Us</a> by email or Live Chat if you need further help. We will dispatch your order once we receive your information.</span><br>


<p>Please feel free to contact us if you need further help.</p>

</div></div><div class="centerBoxWrapper" id="similar_product">
<h2 class="centerBoxHeading">Related Products</h2>

<table><tr>
<td style="display:block;float:left;width:24.5%;">
<div style="width:160px;height:200px;">
<a href="http://www.pens-rf.top/montblanc-cufflink-rectangular-brushed-finish-black-carbon-inl-p-119.html"><img src="http://www.pens-rf.top/images/_small//ml_03/Montblanc-Cufflinks/Montblanc-Cufflink-Rectangular-Brushed-Finish.png" alt="Montblanc Cufflink Rectangular Brushed Finish & Black Carbon Inl [87ed]" title=" Montblanc Cufflink Rectangular Brushed Finish & Black Carbon Inl [87ed] " width="160" height="159" /></a></div><a href="http://www.pens-rf.top/montblanc-cufflink-rectangular-brushed-finish-black-carbon-inl-p-119.html">Montblanc Cufflink Rectangular Brushed Finish & Black Carbon Inl [87ed]</a>
</td>
<td style="display:block;float:left;width:24.5%;">
<div style="width:160px;height:200px;">
<a href="http://www.pens-rf.top/montblanccufflinks-stainless-steel-rubber-inlaycontemporary-col-p-142.html"><img src="http://www.pens-rf.top/images/_small//ml_03/Montblanc-Cufflinks/MontblancCufflinks-Sliding-Screw-Feature-Ring.png" alt="MontblancCufflinks Stainless Steel Rubber Inlay,Contemporary Col [6c94]" title=" MontblancCufflinks Stainless Steel Rubber Inlay,Contemporary Col [6c94] " width="160" height="159" /></a></div><a href="http://www.pens-rf.top/montblanccufflinks-stainless-steel-rubber-inlaycontemporary-col-p-142.html">MontblancCufflinks Stainless Steel Rubber Inlay,Contemporary Col [6c94]</a>
</td>
<td style="display:block;float:left;width:24.5%;">
<div style="width:160px;height:200px;">
<a href="http://www.pens-rf.top/montblanccufflinks-round-with-black-pvd-finish-and-rubber-inlay-p-137.html"><img src="http://www.pens-rf.top/images/_small//ml_03/Montblanc-Cufflinks/MontblancCufflinks-Round-With-Black-Pvd-Finish.png" alt="MontblancCufflinks Round With Black Pvd Finish And Rubber Inlay [f4b9]" title=" MontblancCufflinks Round With Black Pvd Finish And Rubber Inlay [f4b9] " width="160" height="159" /></a></div><a href="http://www.pens-rf.top/montblanccufflinks-round-with-black-pvd-finish-and-rubber-inlay-p-137.html">MontblancCufflinks Round With Black Pvd Finish And Rubber Inlay [f4b9]</a>
</td>
<td style="display:block;float:left;width:24.5%;">
<div style="width:160px;height:200px;">
<a href="http://www.pens-rf.top/montblanc-cufflink-oval-with-onyx-cabochon-inlay-p-116.html"><img src="http://www.pens-rf.top/images/_small//ml_03/Montblanc-Cufflinks/Montblanc-Cufflink-Oval-With-Onyx-Cabochon-Inlay.png" alt="Montblanc Cufflink Oval With Onyx Cabochon Inlay [e992]" title=" Montblanc Cufflink Oval With Onyx Cabochon Inlay [e992] " width="160" height="160" /></a></div><a href="http://www.pens-rf.top/montblanc-cufflink-oval-with-onyx-cabochon-inlay-p-116.html">Montblanc Cufflink Oval With Onyx Cabochon Inlay [e992]</a>
</td>
</table>
</div>
<div id="productReviewLink" class="buttonRow back"><a href="http://www.pens-rf.top/index.php?main_page=product_reviews_write&amp;products_id=119"><img src="http://www.pens-rf.top/includes/templates/polo/buttons/english/button_write_review.gif" alt="Write Review" title=" Write Review " width="98" height="19" /></a></div>
<br class="clearBoth" /><div class="centerBoxWrapper" id="alsoPurchased">
<h2 class="centerBoxHeading">Customers who bought this product also purchased...</h2><div class="centerBoxContentsAlsoPurch" style="width:100%;"><a href="http://www.pens-rf.top/montblanc-tribute-to-the-mont-blanc-ballpoint-pen-p-49.html"><div style="vertical-align: middle;height:53px"><img src="http://www.pens-rf.top/images/_small//ml_03/Montblanc/Montblanc-Tribute-To-The-Mont-Blanc-Ballpoint-Pen.png" alt="Montblanc Tribute To The Mont Blanc Ballpoint Pen [dacd]" title=" Montblanc Tribute To The Mont Blanc Ballpoint Pen [dacd] " width="130" height="53" /></div></a><br /><a href="http://www.pens-rf.top/montblanc-tribute-to-the-mont-blanc-ballpoint-pen-p-49.html">Montblanc Tribute To The Mont Blanc Ballpoint Pen [dacd]</a></div> <br class="clearBoth" />
</div></form>

</div>

</td></tr>
</table>
</div>

<div id ="foot_top">
<div class = "foot_logo">
<h1 class="logo"><a href="http://www.pens-rf.top/index.php"></a></h1>
</div>
<div class="footer-container">
<div id="footer" class="footer">
<div class="col4-set">
<div class="col-1">
<h4>THE CATEGORIES</h4>
<ul class="links">
<li><a href="http://montblancc.com/etoile-de-montblanc-c-4.html">Etoile de Montblanc</a></li>
<li><a href="http://montblancc.com/montblanc-boheme-c-3.html">Montblanc Boheme</a></li>
<li><a href="http://montblancc.com/montblanc-meisterstuck-c-1.html">Montblanc Meisterstuck</a></li>
<li><a href="http://montblancc.com/montblanc-starwalker-c-2.html">Montblanc StarWalker</a></li>
</ul>
</div>
<div class="col-2">
<h4>Information</h4>
<ul class="links">
<li><a href="http://www.pens-rf.top/index.php?main_page=Payment_Methods">Payment</a></li>
<li><a href="http://www.pens-rf.top/index.php?main_page=shippinginfo">Shipping & Returns</a></li>


</ul>
</div>
<div class="col-3">
<h4>Customer Service</h4>
<ul class="links">
<li><a href="http://www.pens-rf.top/index.php?main_page=contact_us">Contact Us</a></li>
<li><a href="http://www.pens-rf.top/index.php?main_page=Payment_Methods">Wholesale</a></li>

</ul>
</div>
<div class="col-4">
<h4>Payment &amp; Shipping</h4>
<a href="http://www.pens-rf.top/montblanc-cufflink-rectangular-brushed-finish-black-carbon-inl-p-119.html" ><img src="http://www.pens-rf.top/includes/templates/polo/images/payment-shipping.png"></a>
</div>
</div>
<div class="add">
Copyright &copy; 2014-2015 <a href="http://www.pens-rf.top/#" target="_blank">Montblanc Outlet Store Online</a>. Powered by <a href="http://www.pens-rf.top/#" target="_blank">Montblanc Clearance Store Online,Inc.</a> </div>

</div>
</div>
</div>

</div><strong><a href="http://www.pens-rf.top/">pens</a></strong> <br> <strong><a href="http://www.pens-rf.top/">mont blanc pens</a></strong> <br>

Anna43474

19)  Anna43474 (19.05.2016 18:37)

Kate

18)  Kate (25.03.2016 23:30)

Však ten pokus k "mládeži" jsem právě myslela. :)

emam

17)  emam (25.03.2016 21:42)

A ještě k případnému pokračování SV. Jestli někdy tak maximálně bonus k "mládeži" ;)

Kate

16)  Kate (25.03.2016 20:45)

Když jsem slíbila, že SV dočtu, dočetla jsem. :) Já sliby plním, i když třeba po delší době. Ale musím říct, že tahle povídka je dost speciální a i filosofická, což na ní miluju ze všeho nejvíc. :) Nemáš vůbec za co.
Jinak dluh vůči Jasperovi mě hodně zajímá, je to celkem složité téma. Ale naprosto chápu, jak to cítíš, já si taky na sebe vymýšlím složitá témata a pak si říkám, kdyby je tak někdo napsal za mě. :D

emam

15)  emam (25.03.2016 20:33)

Kete, děkuji za všechny komentáře. Už jsem ani nechtěla věřit, že se k SV vrátíš, ale tys mě překvapila Trošku jsem se při vymýšlení téhle povídky vyřádila a můžu říct, že jsem si často říkala, že nejspíš už nikdy nenapíšu něco takového, protože víc už ze sebe nedostani
On je Augustin vůbec zajímavé počteníčko, ale nevím co by říkal na to, jak jsem ho tady použila
A co plánuju? Mám jeden velký rest vůči Jasperovi a pořád si pohrávám s myšlenkou dopsat mu tu slibovanou kapitolovku. Jenže si nejsem jistá, že to zvládnu. To téma mi trochu nahání hrůzu, ale to jsem celá já - vymýšlím si na sebe bejkárny Ale pokud bych to nedala, ráda bych se časem pustila do nějakáých čistě sutorských nápadů. Nejspíš zase nějaká dobová povídka. Nejen pana Lapointa mám ještě nazřeteli. Jenže, mám teď tolik povinností, že jsem sama zvědavá, jestli mi na psaní vůbec vybyde čas. Snad léto to bude jistit ;)
Ještě jednou, moc díky!

Kate

14)  Kate (22.03.2016 23:59)

Než to celé vydýchám, zatím ti poděkuji za opravdu krásnou povídku. Příběh je dechberoucí a jsem opravdu ráda, že je happy end, po tom všem, co oba zažili. Opět mi čtení vzalo úplně všechny myšlenky na to, co ti vlastně pod tuhle skvělou povídku napsat, protože jsem byla tak zabraná do děje a musím si promyslet, jak jsi to všechno vlastně vymyslela.
Nápad s Mellody a Charlesem mě hodně potěšil a i změny v charakterech postav. A dobové prostředí tomu dává ten správný úder. Tuhle kapitolovku si úplně v pohodě dokážu představit v papírové podobě, rozhodně by utáhla čtenáře na děj, dialogy, myšlenky, city a popis prostředí.
Naposledy děkuju za tvoje písmenka a ještě jednou se omlouvám, že jsem se k nim dostala až teď.
Aro selhal a s ním i celá věčnost, které se i díky stále ubíhající přítomnosti mění. Takže ani ona samotná věčnost není věčná. Upíří říše se díky Mellody a Charlesovi mění, pozbývá své věčnosti, ale na druhou stranu právě díky nim a těmto novým formám, se zaručuje její věčnost. Protože přežije to, co se umí přizpůsobit. A když se postavy tvé povídky přizpůsobí běhu dějin a neustálému postupu vpřed, může i jejich upírská říše žít věčně, ať už v jiných podobách, ale na stejném základě.
Musím o tom, co napsal svatý Augustin ještě popřemýšlet a i v kontextu tvé povídky.
Děkuji.
Nakonec mi zbývají 2 otázky: Co plánuješ dál? Je tu možnost, že bys napsala k SV pokračování? Protože závěr se zdá být otevřený. ;)

emam

13)  emam (20.03.2016 19:44)

Jistě, že Ten Athos. Kdo jiný by se k takové bandě hodil

HMR

12)  HMR (18.03.2016 22:43)

Athos? Jako opravdu Athos? Ten Athos? Jak jsi věděla, že toho chlapa miluju? Sorry, Edwarde...

emam

11)  emam (16.03.2016 21:29)

Dennniii Díky. Víc už by asi ti dva chudáci neunesli Moc děkuji za Tvé věrné nadšené komentáře a přeji hezké jaro

Dennniii

10)  Dennniii (13.03.2016 19:22)

Opravdu strašně moc se omlouvám za tak opožděný komentář, mám toho teď nějak moc . Tvojí povídku jsem si zamilovala, tak nádherná dobová povídka, tady ještě nebyla. Edwarda s Belou jsi provedla snad vším čím to šlo, zažili si hodně krušných chvilek, ale ten šťastný konec, ten si opravdu zasloužili. Mají skvělé dvě děti a doufám, že už je žádné velké trable nečekají. Bylo to nádherné počtení a já se ti opět klaním za tvé úžasné psaní. Děkuji za tuhle krásnou povídku. A snad někdy příště u dalších krásných příběhů!

emam

9)  emam (10.03.2016 21:49)

Dennniii, tak snad si někdy najdeš chviliřku

Katuško, děkuji za Tvé věrné komentáře Pevně doufám, že se mi ještě podaří něco napsat ;)

SestraTwilly

8)  SestraTwilly (04.03.2016 22:43)

Ema,veľmi pekná poviedka.Škoda,že je koniec. Všimla som si,že sa chystáš na niečo ďalšie a tak napriek tomu,že mi je smutno,že jedna skončila,tak sa teším už na ďalšiu. Ďakujem,že si to dopísala a ďakujem za happy end

Dennniii

7)  Dennniii (04.03.2016 19:01)

Páni nějak mi unikly poslední dvě kapitolky. To musím hned napravit...

emam

6)  emam (03.03.2016 19:34)

Díky Děkuji, že jste dočetly až do konce
Do Velikonoc si dávám psací pauzu a jestli se mi pak podaří znovu se nastartovat, tak se pokusím dopsat jeden dluh ;)

5)  Monika (29.02.2016 22:22)

moc děkuju za úžasnou povídku :)

4)  Lucka (29.02.2016 13:23)

naprosto úchvatná povídka Vždy jsem vyhlížela další díl a čekala kam nás ten děj zavede. Skvěle jsi to zakončila

3)  a. (29.02.2016 02:04)

Naprosto kouzelná povídka, vždy jsem se velmi těšila na další díl :) A konec byl naprosto úchvatný * heart* Velice Ti za ni děkujeme!!! Budu se těšit na další Tvou tvorbu, máš obrovský talent!!! Díky

2)  BabčaS (29.02.2016 00:27)

1)  betuška (28.02.2016 22:12)

aááááááááááááááááááááááááááááách...teda škoda,že je koniec;) ale krásny samo, ďakujem emuška za 33 krásnych kapitol

1

Hledat

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Napsali jste

Náhodný obrázek