Sekce

Galerie

/gallery/thumbs/new%20moon.jpg

Setkání s Arem. Co přinese pro Bellinu a Edwardovu budoucnost?

Pomalu se blížíme do finále (jelikož mám pocit nastavované kaše ;-) a v hlavě se mi rodí nápad na jiný příběh.)Bella si vzpomínala, že to ráno měla problém vzdálit se od Edwarda. On na tom byl stejně. Rychle se v koupelně upravila a její ruka zase automaticky vplula do jeho dlaně. A z ní se už nehnula.


Mysl jí z toho rána a dopoledne pak do paměti k dalšímu uskladnění posílala jen záblesky.
Momentky, stillsky z thrilleru, ve kterém se nedopatřením, jako komparsistka, která si spletla film, ocitla.
Tak si připadala. Pořád jí nedocházelo, že je hlavní postavou.
Zbývalo jen rozhodnout, zda se hlavní hrdinka stane i hlavní obětí.


Viděla vážný, ale konejšivě povzbudivý, pohled, který vysílaly Carlisleovy a Aliciny oči. Oni dva byli zpočátku jediní, kteří se společně s ní a Edwardem zúčastnili setkání s Arem, protože i jeho společníků bylo poskrovnu. Jen Felix, Demetri a Jane.
Potřebovali na scénu dostat ještě Dereka, takže Jasper sehrál scénku, že se nehne od Alice.


Figury na šachovnici byly rozestavěné.
Všem bylo jasné, že právo prvního tahu má volterrský vládce. Ten rovněž určí, zda hra bude probíhat podle pravidel – a zda to budou pravidla fair play.
I Cullenovi a Bella však měli eso v rukávě – Dereka a jeho bleskovou snahu upravit jejich vzpomínky týkající se vlků.
Klidný průběh jednání mělo zajistit i prostředí – dům Cullenových – ve kterém se sešli. Interiér navržený Esme doslova nabádal k vážení slova i pohybu.


-


„Isabella,“ zazněl Arův hlas, který byl doprovázen úlisným úsměvem.
Edwardův stisk Belliny dlaně zesílil.
„Ale, drahý příteli,“ zakroutil Aro pobaveně hlavou a věnoval Edwardovi blahosklonný úsměv: „Já ti tvou přítelkyni nesním.“ Přimhouřil oči a zachechtal se vlastnímu vtipu: „A ani nevypiju.“
Bella se jako na povel přestala chvět, rty semkla do naštvané přímky a bradu hrdě zvedla.
Aro přimhouřil oči, ale svou pozornost přesměroval opět na Edwarda: „Nuže, ukaž mi, v čem se skrývá ten zázrak.“
Edwardovi se sotva znatelně rozšířily zorničky a přes Arovu hlavu vysílal mlčenlivé SOS Derekovi. Proces výmazu vzpomínek o měničích ještě nebyl dokončen, mnohé vzpomínky si Edward vybavoval, i když u některých už nechápal souvislosti.
Derek zatím zvládnul upravit vzpomínky pouze Carlislea, Alice a v případě Edwarda mu chybělo pár vteřin.


Alice nasadila svůj dětsky nevinný výraz a s hranou nenuceností vstoupila do konverzace: „Aro, dovol mi, abych ti nejprve ukázala svou vizi, kterou jsem právě měla. Nechceme tak vzácnou návštěvu vyprovázet brzy, ale měl by sis pospíšit do Rumunska, hrozí tam puč.“
Krutovládce na moment zaváhal, pak znovunabyl neochvějnosti a líným gestem přivolal upírku k sobě. Zálibně si ji prohlížel, přičemž Jasper zaťal čelisti a Carlisle mu okamžitě položil dlaň na rameno a zavrtěl hlavou.
„Kdy se k nám přidáš, Alice?“ povzdechl si Aro.
Alice přešlápla a uhnula pohledem: „O tom mé vize zatím nemluví. To Rumunsko, pane…“
Aro spráskl teatrálně ruce: „Tak vyhýbavá. Nu dobrá, Alice, mou ctností je trpělivost. Vydržím čekat. Ukaž mi tedy zatím něco ze svého talentu.“
Stiskl Alicinu malou dlaň mezi obě své a úžasem pootevřel ústa: „Vskutku fascinující.“
Vzápětí jeho výraz zvážněl. Po chvíli pustil upírčinu ruku, na moment zavřel oči, a pak si k sobě přivolal členy své gardy a chvatně jim něco sděloval.


Pak se jako by nic obrátil znovu na Edwarda a Bellu: „Bohužel opravdu nemám moc času, vy mé hrdličky. Edwarde, s pravidly jsi srozuměn. Volbu a termín nechám na tobě. Chci však znát tvé rozhodnutí nyní.“
Edward koutkem oka zahlédl, jak Derek mírně kývl hlavou, a Edward udělal krok vpřed a svým tělem se pokusil schovat Bellu.
Jeho pohled směřovaný na Ara byl pevný: „Rozhodl jsem se, přeměním Bellu. Nejprve však chci, aby se stala mou manželkou. Včera jsme se zasnoubili.“
Aro si pobaveně přitiskl ukazováček na rty a kroutil hlavou.
Bella uražená Arovou reakcí a na důkaz podpory muži, kterého si zvolila za životního partnera, zaujala místo po Edwardově boku.
Jane sykla nad tou opovážlivostí, ale Aro ji umlčel mávnutím ruky. Pak napřáhl paži k Edwardovi, který mu již bez zaváhání podal svou.
Aro okamžitě překvapeně vystřelil pohledem k Belle a jeho výraz byl natolik výmluvný, že dívka zčervenala, protože tušila, jaká vzpomínka se Arovi naskytla. „Zasnoubili,“ zopakoval s ironickým podtónem. „To vidím,“ dodal po chvíli impertinentně.
„Akceptuji tvé rozhodnutí, i když je to urážka našeho druhu. Nicméně Bellina schopnost štítu je zajímavá a kdo ví, třeba z ní nakonec nebude špatná upírka. Nemám však čas na nějaké hry, tvé myšlenky jsou velmi chaotické. Chci slyšet datum, Edwarde,“ pronesl Aro a termostat v místnosti skoro zaznamenal podstatný pokles teploty.


Edward si vyměnil pohled s Bellou a na desetinu vteřiny pro ně neexistoval okolní svět, byli jen oni dva a jejich životy, které se rozhodli spojit v jeden společný osud. Bella se na něj povzbudivě usmála a kývla.
Edward bez dlouhých úvodů vyslovil datum a mezi přítomnými to zašumělo, neboť se jednalo o následující den. Po chvilce dodal: „Ale za dva roky. Dva roky, to je moje a Bellina podmínka.“
Jane se neudržela a vykřikla: „Nemáš právo klást podmínky volterrskému vládci a ona… tohle… nemá žádná práva!“
Bella překvapeně ukročila vzad, jako by do ní strčila nějaká neviditelná síla.
Edward okamžitě pochopil, o co se jedná: „Aro, řekni, prosím, Jane, ať neútočí na mou snoubenku. Její štít ji ostatně stejně nepustí.“
Pohladil Bellu pohledem plným hrdosti na její schopnost, ale honem si srovnal výraz a s mírným úklonem hlavy se opět obrátil na Ara: „Je to pouze žádost, Aro. Prosba o laskavost.“
Carlisle zaujal místo vedle Edwarda a klidným hlasem dodal: „Ze strany Belly nehrozí žádné riziko prozrazení. Tajemství zná už nějaký čas a na náš klan, naši rodinu neuvrhla ani stín pochybnosti.“
Jane vyštěkla: „Už za to, jak dlouhou dobu jste nám tajili, že tajemství zná obyčejný člověk, zasluhujete trest.“ Současně s těmi slovy se Edwardovi podlomila kolena, to když ho zasáhla vlna Janeina „talentu“. Bez hlesu trpěl jednu vlnu bolesti za druhou a v bizarně děsivém domino-efektu se k němu vzápětí připojili i Alice, Jasper a Carlisle.
Celé to trvalo sotva pár vteřin, Bella se vrhla k Edwardovi na zem, a ve stejné chvíli, kdy jej ochranitelsky objala, se prudce otočil i Aro a zpražil Jane pohledem. Muka Cullenových okamžitě ustala.
Aro sykl směrem k blonďaté upírce: „Jestli někdo porušil pravidla, určuji já, Jane. Já jsem zákon. Nezapomínej na své místo. Věř, že mě nechceš rozzlobit, drahoušku.“
Upírka okamžitě sklopila oči a špitla poníženou omluvu.


Aro pokrčil rameny a směrem k Edwardovi, který se opět hrdě postavil na nohy, kývl: „Souhlasím. Chci se však sám přesvědčit o neochvějnosti tvého rozhodnutí.“ Znovu k Edwardovi napřáhl dlaň a ten mu svěřil svou.
Aro se usmál v očekávání dalších peprných zážitků a myšlenek, ale pak zmateně zamrkal, pustil Edwardovu ruku, a hned ji sevřel znovu.
Ve stejné chvíli si něčeho zvláštního všimnul i Edward - četl Belliny myšlenky - a oba upíři upřeli překvapený zrak na Bellu.
Aro šokovaně šeptl: „Nic nevidím. To děláš ty? Schovala jsi pod štít Edwarda?“
Bella vykulila oči: „Já? Já něco dělám? Já nevím… Já jen… když ona,“ pohledem probodla Jane, „Edwarda trýznila, přála jsem si ochránit ho. Nevím, jak se to stalo. Neovládám štít vědomě, žije si vlastním životem.“
Edward na Arův pátravý pohled přikývl.
„To je ovšem nevítaná komplikace,“ zachmuřil se Aro, „potřebuji důkaz k vašemu slibu“.
Odmlčel se, a pak očima vyhledal drobnou věštkyni. „Alice, drahá, myslíš, že bys mohla,“ vládcův tón hlasu byl direktivní.
Alice přikývla. Aro zálibně pohladil bezchybnou pokožku její dlaně a vzápětí, když spojení s myslí nemohlo být ani v tomto případě navázáno, šokovaně vydechl: „Isabello.“
Bella zadržela dech a její hlas se zlomil: „Já opravdu nevím, jak se to stalo.“ Unikla jí jedna zrádná slza: „A nevím, jak štít stáhnout.“


Aro se zachmuřil, zato Jane byla opět na koni, přispěchala ke svému vládci a začala mu něco podlézavě šeptat. Odbyl ji: „Nechoď mi na oči, je to tvá vina. Kdybys neútočila, ta lidská nicka by je nezačala bránit. Takový potenciál, takový dar! Ale v lidské podobě neovladatelný.“
Jane polkla, ale pak kajícně šeptala dál: „Vím, jak její moc zlomit.“
Pár vteřin se nic nedělo, Aro soustředně naslouchal Jane, pak se mu v očích zablýsklo a on přikývl a rukou pokynul gardě.
Alice vykřikla současně s Edwardem: „Ne!“, ale to už byla Jane u Belly, kterou jedinou ranou pěstí poslala k zemi, zatímco Cullenovi se pokoušeli vymanit ze sevření Arovy gardy, jež znenadání získala početní převahu.


Aro spokojeně pozvedl bradu: „Nyní můžeme jednání dokončit. Alice…“
Jmenovaná šla jako na porážku, nastavila svou dlaň a pohledem neustále těkala směrem k Belle, která ležela bezvládně v Edwardově náruči.
Carlisle ji kontroloval a ledovým hlasem konstatoval: „Je jen v bezvědomí. Otřes mozku. Snad pouze lehký.“
Upírský vládce si dění kolem Belly nevšímal, s nadšením diváka na premiéře dlouho očekávaného filmu, se vpíjel do Aliciných očí a společně s ní sledoval její nejnovější vizi. Něco si pro sebe překvapeně mumlal.
Alice zalapala po dechu a její, stejně jako vzápětí Edwardův, obličej zesinal, vzlykla: „To není možné, ještě včera vize…“ Ještě včera v podvečer viděla ve své vizi Bellu jako upírku. Dnes její vize nenabízela žádnou Bellu. Jako by pro Bellu žádná budoucnost už nebyla. Alice se dokázala ihned vyladit na každého - na Edwarda, na Jaspera, na Ara, na kohokoliv v této místnosti a to také v návalu paniky činila. Jen na Bellu už ne.
„To bylo před…“ vyslovila nechápavě.
„Před tím, než jsem se rozhodl požádat Bellu o ruku a než řekla ´ano´,“ dokončil apatickým hlasem Edward a zmučeným zrakem skenoval brunetku ve své náruči. Zabořil tvář do jejích vlasů, kolébal ji a freneticky šeptal: „Co jsem to provedl.“


Aro pokynul členům své gardy, aby opustili dům. Podal ruku Carlisleovi: „Snad někdy jindy za lepších okolností, drahý příteli.“
Carlisle mu oplatil pevný stisk dlaně a chladně šeptl: „Sbohem, Aro.“
Aro napřáhl ruku k Edwardovi a pronesl: „Mrzí mě to.“
Edward zavrtěl zoufale hlavou.
Aro šeptem spíš sám pro sebe dodal: „Taková škoda, tolik potenciálu se v ní skrývalo.“
Edward zvedl nevěřícně oči a z jeho hlasu odkapával jed: „Nemluv o ní, jako by už byla mrtvá. Postarám se o to, aby se jí nic nestalo, tu vizi změním!“
Arova soucitná maska se změnila ve škleb: „Sám proti osudu, jak edwardovské.“
Jane se zachichotala.

Zmizeli, jako by tu nikdy ani nebyli.


-


Ležela v jeho pokoji, v jeho posteli, v jeho pyžamu. Jeho Bella. Seděl na židli u ní a hlídal její klidné oddechování. Z bezvědomí se probrala chvilku po té, co Aro opustil jejich území. Šokující vize a starosti s politickými událostmi v Rumunsku hráli do karet měničům, prozatím o ně Aro ztratil zájem, z myslí Edwarda a Alice se ostatně také nic nedozvěděl a začínal věřit, že Victoria události zveličila.
Carlisle navodil Belle umělý spánek, aby její tělo a  zejména mysl měla čas na regeneraci.
K Edwardovi se připojila Alice, klekla si na zem vedle postele a pohladila bratra po paži. Špitla: „Sám víš, že v té vizi nebylo nic o Bellině… Neviděla jsem ji…“ odkašlala si a uhnula pohledem. „Prostě mi jen zmizela. Stejně jako tenkrát, když skočila z útesu. To může mít spoustu vysvětlení.“
Muž se na ni vděčně usmál, ale výraz jeho obličeje byl smutný. „Jasně, možná mi jen uteče s Blackem.“
Alice pokrčila rozpačitě rameny.
„Edwarde,“ ozvala se ze spaní Bella a upírka jim okamžitě nechala soukromí.
Dívka se zmítala jako ve zlém snu, Edward si k ní opatrně lehl a objal ji kolem ramen. Úlevou vydechla a položila si hlavu na jeho hruď.


K večeru se probudila a zamžourala kolem sebe, když zaostřila na Edwardovu tvář, spokojeně se usmála a přitulila se k němu ještě těsněji.
„Jsi v pořádku?“ ujišťovala se chraplavým hlasem a hladila ho po hrudi.
Propletl prsty své dlaně s jejími a hlasem, který neprozrazoval žádné emoce, odpověděl: „Já i ostatní jsou v pořádku. Stejně tak měniči. Jediný, kdo to zase odnesl, jsi byla ty… to všechno kvůli mně…“ Hlas se mu zlomil.
Bella se zvedla na loktech a zadívala se mu do tváře: „A ten váš taneček s Jane byl nic? Když jsem tě viděla trpět a nemohla ti pomoct, myslela jsem, že umřu.“
Zvedl se společně s dívkou do sedu a kolébal ji v náručí: „Tak nemluv, to neříkej.“
Bella se mu vytrhla a zmateně se na něj zahleděla: „Edwarde? Co se stalo?“
Uhnul pohledem a tichým hlasem ji nabádal: „Měla bys ještě odpočívat.“
Brunetka protočila oči: „Poslední dobou nedělám nic jiného, válím se v jednom kuse v posteli…“ Větu nedokončila, sklopila zrak a zčervenala.
Edwardův pohled potemněl.
Zhluboka se nadechl, sbalil Bellu do své náruče a políbil ji na čelo. „Miluju tě,“ vyznal se.
„Já tebe víc,“ zašeptala Bella. „Prosím, řekni mi to.“
Edward povzdechl: „Když chtěla Alice ukázat Arovi svou vizi, ve které jsi upírka, nemohla.“
Bella zavrtěla nechápavě hlavou.
Přitiskl si ji blíže k tělu, jako by ji tak mohl ochránit před celým světem. „Ztratila ses jí. Nevidí tvou budoucnost,“ dostal ze sebe.
Dívka překvapeně vydechla: „Aha.“
Edward ji odtáhl na délku paží: „Aha? To je jediné, co řekneš? Copak nechápeš, co jsem ti způsobil? Ještě před rozhodnutím, že se vezmeme, bylo všechno v pořádku…“
Bella ho konejšivě pohladila po tváři a laškovně na něj mrkla: „Já ti říkala, že mě ta svatba zabije.“
Edward nechal brunetku na posteli a prudce vstal. „To není vtipný, Bello.“


Dívka sklopila hlavu: „Vždyť to nemusí znamenat, že umřu, Edwarde… Třeba budu jen delší čas v blízkosti vlků a ti jsou pro Alici jako tlusté sklo.“
Edwardovi zaskřípaly zuby.
Bella opatrně vstala, i když jí hlava třeštila a obsah žaludku hrozil evakuací. „Edwarde, ty snad žárlíš!“ usmívala se.
Upír se ošil a kajícně se na Bellu usmál. Objal ji a vyrovnaně řekl: „Přijdeme na to, všechno bude v pořádku. Ale vážně ještě potřebuješ ležet.“
Dívka se o něj unaveně opřela: „Asi jo. Ale potřebuju taky…“ Zčervenala.
„Taky?“ zvedl jí pobaveně bradu, aby se na něj musela podívat.
Skousla si ret: „Vitamíny. Hlavně E a C.“
Edwardovi se zablýsklo v očích, políbil Bellu na nos, do koutků úst a pak věnoval něžnou péči jejím rtům.
Opatrně ji uložil opět do peřin a zůstal vedle ní, dokud neusnula.


Edward osaměl se svými myšlenkami. Věděl, že vizi změní jen změna rozhodnutí. Zároveň však cítil, že kdyby se teď musel rozhodnout jinak, trhalo by mu to srdce na kusy. Belly se už nevzdá.

 

V noci se opět probrala. Zadívala se na něj a její hlas hladil: „O čem přemýšlíš?“
Upravil jí rukou vlasy a věnoval jí horoucný pohled: „Že ti dlužím to rande.“
To bylo rozhodnutí, které v posledních hodinách učinil. Ať už je Belle souzeno cokoliv, využijí naplno každou minutu, která jim bude dopřána.
Bella ho políbila do otevřené dlaně: „A já bych ti, můj drahý budoucí choti, měla povyprávět všechny společné zážitky. Ať víš, koho si vlastně bereš.“
Edward se zazubil: „Dojednáno.“


Hladil ji po rameni a po chvíli se zeptal: „Kino? Nebo romantická procházka na naši louku? Kterou možnost by sis vybrala?“
Bella si opřela bradu o jeho hruď: „Hm, cé je správně.“
Edward zmateně zamrkal.
Dívka sevřela jeho tvář v dlaních: „Cé jako Cullen. Cokoliv s tebou. Ale… nerada čekám.“
Upír šokovaně vydechl, když pochopil, kam Bellin proslov směřuje, vzápětí jí však v jejím láskyplném útoku začal ochotně pomáhat.

Tolik k předsevzetí žít přítomností – prožít naplno každý okamžik.

A najednou měl pocit, že společně s Bellou zvládnou všechno, ustojí každou nepřízeň osudu.

Jak naivní, jak patetické. Ale svítání – den, který se zrovna rodil – dodával naději i jim, naději na to, že i po té nejtemnější noci zase vyjde slunce.


Povídky od Carlie

předchozí kapitoladalší kapitola

Uživatelé musí být přihlášeni pro psaní komentářů.

Komentáře

1

julie

15)  julie (28.11.2011 19:34)

Carlie,všech 12 kapitolek jsem zlhtla od včerejška,a je to krása!!!

Bye

14)  Bye (28.11.2011 18:14)

Carlie, měla jsem chuť protocit oči, jak jsem zahlédla Arovo jméno v úvodu. Já prostě ty rudooký v povídkách nějak nemusím. Nicméně o tvých schopnostech svědčí fakt, že mě to nejen nebolelo, ale dokonce jsem se náramně bavila!
Moje tři oblíbená místa?
Esmein interiér, ve kterém je nutné dávat pozor na pohyb :D
,Jak edwardovské., :D
A vitamíny. ;-)
Jedna z nejlepších kapitol, lvice!

ambra

13)  ambra (28.11.2011 16:59)

A já jsem zase rozpuštěná, uáchaná a celá rozculená . Jednak samozřejmě nad příběhem (Tvého Ara jsem celou dobu VIDĚLA!!! a SLYŠELA!!! ) a druhak nad tou Tvou dokonalou češtinou (si nemůžu pomoct, to je prostě deformace). Carlie, je to překrásné, slintám nad každou dokonalou formulací (což je v Tvém případě každá věta ) a hrozně se těším, co bude Edward říkat tomu důvodu neviditelnosti
Perverzák Aro mě zabil, mimochodem, šmírák jeden:D :D :D :D

Twilly

12)  Twilly (28.11.2011 09:59)

Ou... budu si to muset přečíst ještě jednou. Nevím, jestli to je právě pondělním ránem, nebo brunetka akorát nemyslí... asi cé je správně, ale cé mi ještě nedochází... :p

Marvi

11)  Marvi (28.11.2011 09:38)

Pěkná kapitolka, Jane prostě musí provokovat... No a zmizení Belly z Aliciných vizí??? Něco tuším, ale nebudu to ventilovat, nechám se překvapit zda se mi to potvrdí anebo ne.

Evelyn

10)  Evelyn (27.11.2011 21:11)

Že by zásnuby přinesly i něco navíc? Carlie, skvělé

Lenka326

9)  Lenka326 (27.11.2011 21:04)

Bože ten Aro! A malá sadistická Jane, která si nikdy nemůže pomoct. Co se stalo? Co má být s Bellou??? Píšeš, že se blížíme ke konci, tak snad neplánuješ nějaké ošklivosti, že ne???

Nosska

8)  Nosska (27.11.2011 19:03)

Tohle se Ti povadlo
Jane by si zasloužila pořádně proplesknout

kytka

7)  kytka (27.11.2011 17:30)

Olinko, krásnž díl. Z Vollterských šel mráz po zádech.
A Edward s Bellou jsou tak milí. Moc jsem si to užila. Škoda, že bude konec, ale zase budeme mít jistotu, že už se jim nic zlého nestane.
Díky za hezké čtení.

Hanetka

6)  Hanetka (27.11.2011 17:20)

Carloušku, bude konec? Jak to? A proč? Tohle je tak... krásný, až to bolí... A charaktery tak dokonale odpovídají předloze...
Sjela jsem tu kapitolu už potřetí a pořád to tam je! To kouzlo!

5)  marcela (27.11.2011 16:59)

Bože,to je tak krásné.Až mě z toho mrazí.

Bosorka

4)  Bosorka (27.11.2011 16:44)

Carlouši, to bylo úžasné! Klasická sadistická Jane s pokryteckým Arem jako přílohou - to je dokonalá směska!
A ta hlášeka Belly, že ji svatba zabije
Jsi skvělá!

3)  Babča S. (27.11.2011 16:29)

SarkaS

2)  SarkaS (27.11.2011 14:10)

Hmm, Jane to zeslonila, to teda jo a Aro? Mohl jí alespoň trochu potrestat, ale no budiž nebudu sadistická mrcha, že? Nebýt Ree mimi by mě ani nenapadlo, ale i tak doufám, že zmizení budoucnosti bude mít nějaký jiný důvod

Ree

1)  Ree (27.11.2011 12:54)

„Já ti říkala, že mě ta svatba zabije.“
Carlie, já tě fakt obdivuju! Dokážeš být v jedné přímé řeči vtipná i naprosto vážná.
Jane je mrcha, měla jsem chuť jí vrazit, škoda, že jsem po ruce neměla nic, co by se mi k tomu hodilo A lítostivý Aro! To tak!
Takže bude mimi?

1

Hledat

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Napsali jste

Náhodný obrázek

Eclipse still