Sekce

Galerie

/gallery/Venome.jpg

Dvě tajemství, dva příběhy.

26. KAPITOLA (Sue)

 

Děsivou, žhavou, do ruda rozpálenou bolest konečně rozřízl srpek ostrého světla. Něco se konečně změnilo. To utrpení, o kterém jsem byla přesvědčená, že už nikdy neskončí, najednou zmizelo.

A něco bylo jinak.

Otevřela jsem oči a skrze to všechno, co jsem sotva chápala, mě zachvátila jediná myšlenka. Dítě! Moje dítě!

Zprudka jsem se posadila na zemi, na které jsem ležela. Moje ruce automaticky zamířily k mému břichu, když jsem si vzpomněla na tu bolest, která mě trhala na kusy. Nyní jsem ale žádnou necítila, nic mě nebolelo… Zem, na které jsem seděla, byla vystlaná dekami a polštáři, na nichž byly stopy krve… Mou mysl zaplavovaly vzpomínky na to všechno – jak blízko smrti jsem byla? Věděla jsem, co musím udělat, ale nedokázala jsem to. Ta bolest byla příliš veliká… Slyšela jsem znovu ozvěnu vlastního křiku, cítila krev, která se ze mě řinula, jen mlhavě jsem viděla toho muže a jeho ruce, i tu jehlu. A po ní? Co bylo po ní? Pálení, šílené nesnesitelné pálení. A další neustávající bolest. A potom – hlas mého dítěte a jeho dotek. Bezvědomá šílená bolest.

Prudce jsem se postavila na nohy. Rychlost mého pohybu mě udivila, spíš než obyčejné postavení to byl výskok. Kde je mé dítě?! Nedokázala jsem myslet na nic jiného. Ve zlomku vteřiny jsem se ocitla u dveří vedoucích z místnosti. Musela jsem je najít.

„Už je to za tebou? Jsi v pořádku?“ ozvalo se za mnou. S trhnutím jsem se otočila. V druhých dveřích stál on. Ten muž, který byl u mě, když jsem se pokoušela dát život svému dítěti. Měl mírně prošedivělé vlasy a ve tváří velmi vyrovnaný výraz.

„Kde je mé dítě?“ vyhrkla jsem na něj. Musí o něm přece něco vědět.

„Spí. Je v pořádku. Chceš ho vidět?“ klidně mi pokynul rukou do vedlejší místnosti. V okamžiku jsem se v ní ocitla a skláněla se nad další hromádkou dek, v jejímž středu byl ten nejkrásnější malý obličej, který jsem kdy viděla. Jeho oči byly zavřené, klidné a hluboce oddechovalo. Hned nato se děťátko zavrtělo, natáhlo do plic plnou dávku vzduchu a spokojeně zhluboka vydechlo. Zachvátil mě pocit, jaký jsem dodnes nepoznala a byla jsem ho plná. Pochopila jsem, že nic na světě pro mě od této chvíle není důležitější, než tahle malá bytost. Okamžitě jsem věděla, že bych pro ni udělala všechno. Tak málo jsem toho v tuhle chvíli chápala, ale tohle jsem věděla s naprostou jistotou. Natáhla jsem k němu ruce, chtěla jsem ho cítit ve své náruči.

„Vzbudíš ji…“ upozornil mě ten muž.

Otočila jsem se na něj. „Ji?“

„Ano. Je to holčička. Víš, jaké jí dáš jméno?“

„Anaîs,“ odpověděla jsem s pohledem upřeným na ni.

Usmál se. „Anaîs – laskavá, soucitná bohyně lásky? Krásné… Velmi krásné. Mé jméno je Listar,“ podal mi ruku.

„Sue,“ stiskla jsem mu ji.

„Ech… ti novorození…“ zaskuhral. „Ne tak zprudka, Sue, ano? Prosím.“ Třel si svou dlaň druhou rukou.

„Já… omlouvám se. Ale… vůbec nic nechápu. Vím, že je ze mě upír. Poznám to.“ Rukama jsem si mimoděk zalétla k hrdlu, ve kterém mě pálilo. „Ale jak to? Nedokázala jsem to sama udělat. Bylo už moc pozdě… Neměla jsem sílu, ta bolest byla příliš velká.“ Při té vzpomínce mě znovu naplnil děs. Mé dítě mohlo umřít… a já s ním.

„Málem tě to zabilo, Sue. To sis vážně myslela, že na tohle bys mohla stačit sama?“

„Neměla jsem moc jiných možností…“

Pozvedl obočí, otočil se pro džbán stojící na zemi a beze slova mi ho podal. „Můžeš se napít. Je čerstvá.“ Vzala jsem si ho od něj a on pokračoval: „Byl jsem nedaleko a slyšel jsem tě křičet. Byla to náhoda. Všechno to byla náhoda. Jisté okolnosti mě donutily žít tady kousek odsud. Dalo by se říct, že… se vlastně jen velmi zřídkakdy objevuji na povrchu. Ale ten den ano.“

Jeho slova ke mně sotva doléhala. Jak krev stékala mým hrdlem, zachvátila mě rozkoš, nádherný pocit, který donutil přestat můj mozek fungovat. Takové to tedy je…! Listar se odmlčel a chvíli mě sledoval. Konečně jsem se cítila… sytá. Uspokojená. Byl to zvláštní pocit nepoznané blaženosti. Postavila jsem prázdný džbán zpět na zem. „Děkuji,“ hlesla jsem.

Usmál se. „Je ti líp?“ Šířil kolem sebe takovou pohodu a vyrovnanost, že jsem musela uznat, že je mi líp. Po dlouhé době. Neznala jsem ho, nevěděla jsem, co je zač, ale byla jsem si jistá, že se ho nemusím bát.

„Zkrátka měla jsi štěstí, že jsem šel kolem. A že za těch několik století, co už tu jsem, o těchto věcech něco vím. O lidech, upírech, poloupírech… A musím uznat, že ses na to dobře připravila. Nůžky, polštáře, čistá prostěradla… jehla, jed…“

Ano. To jsem udělala. Věděla jsem, že budu potřebovat jed na přeměnu. Věděla jsem, že jinak se dítě nemůže narodit. Že není v lidských silách porodit nemluvně, které je napůl člověk a napůl upír. A doufala jsem, že na to budu stačit sama, protože jsem věděla, že musím utéct. Zůstala jsem sama. Byla to jediná naděje, jak zachránit sebe i dítě. Anaîs, mou dceru. Zadívala jsem se na Listara.

„Děkuji ti. Vlastně upřímně – nevím, jak vůbec vyjádřit svou obrovskou vděčnost. Tvou pomoc ti sotva kdy budu moci vrátit.“

„To nikdy nevíš. A bylo mi potěšením. Malý zázrak – nový život. Vlastně jsem toho tolik neudělal. Injekce s jedem, pomohl jsem dítěti na svět a postaral se o ně, dokud ses nevzbudila. Zbytek jsi zvládla sama.“

Kývla jsem. „To je víc, než dost… Nebýt tebe…“ Zadívala jsem se opět na zavřené oči své dcery, potom zpět na něj. „Co jsi tím myslel, že se zřídkakdy objevuješ na povrchu?“ Byl to osud, že se tu objevil? Obrovské štěstí znamenající předěl mezi životem a smrtí? Zvědavě jsem se na něj podívala. Nemusel mi nic vysvětlovat, ale tahle situace nás sblížila, aniž bychom o to usilovali.

„A co tebe dohnalo až sem?“ pozvedl obočí, když mi vrátil smělost mé otázky a významně zalétl k polštářům, v nichž se ukrývala Anaîs.

Vzdychla jsem. „Její otec by nás zabil. Obě. Nedovolil by jí, aby se narodila.“ S hořkostí jsem si vzpomněla na ty dvě mrtvé ženy. Jen velmi krátkou dobu nosily ve svém lůně Venomovo dítě. Nebyla jsem první. Ale byla jsem první, kdo ho dokázal ochránit a porodit.

„Velmi krutý otec,“ zkonstatoval Listar.

„Nemáš ponětí,“ vydechla jsem. Přesto jsem ho ale nedokázala nemilovat. Nedokázala jsem nepodlehnout jeho kouzlu.

Postavila jsem se k oknu vedoucímu z místnosti a upřela svůj zrak na nekonečný oceán. Vlny se pod námi tříštily o skály, na kterých stála tahle stará opuštěná kamenná pevnost. Do mého nosu pronikaly jemné kapky mořské vody, rozptýlené v ovzduší. Cítila jsem jeho vůni a na jazyku jeho chuť. Jeho barvy se mi nikdy nezdály tak zářivé, tak prokreslené. Jako bych jej ve svém životě viděla poprvé….

„Jeho otec je Venome,“ vyřkla jsem ztěžka celou pravdu, zády k Listarovi.

Uslyšela jsem za sebou pousmání. „V tom případě se naše cesty nejspíš měly protnout,“ zkonstatoval. „Zdá se, že jsme oba skončili na tomhle místě právě kvůli němu.“

Otočila jsem se a okamžitě poznala, že mé překvapení je nejspíš větší, než jeho. „Co- cože?“

„Ty jsi před ním utekla, já jsem před ním utekl. A vypadá to, že tím to ani pro jednoho z nás zdaleka nekončí.“

Chvíli jsem si ho prohlížela. Řekne mi víc? Čeká, že se zeptám?

„Způsobil jsem Venomovi jisté nepříjemnosti, ze kterých se, pokud vím, ještě nevzpamatoval. Vlastně mě udivuje, že o mně nic nevíš… Ani já o tobě… Měl jsem se lépe zajímat o jeho ženy.“ Opět se na mě usmál tím svým uklidňujícím způsobem.

„Jeho ženy…“ Ano, bylo jich vždycky dost. „Byla jsem jednou z jeho žen, ale nikdy se mnou neprobíral své záležitosti. O tobě nevím… nic.“

„Tak dovol, abych tě ujistil, že kdybych se mu dostal do rukou, čekalo by mě jen to nejhorší. Mám dojem, že kvůli mně by nejspíš s radostí vynalezl nějaký nový druh mučení.“ Zasmál se. On se tomu smál!

„Tak to jsme na tom stejně…“ odpověděla jsem o dost chmurnějším tónem.

„Řekněme,“ pokračoval, „že jsem několik vzpurných novorozených zbavil povinnosti obývat stěny Paláce. Ale od té doby, co se to Venome dozvěděl, už se nějakou dobu skrývám nedaleko.“ Zaměřil na mě svůj vyrovnaný pohled. „Něco mi říká, že zrovna ty mě neprozradíš, nemám pravdu? Ta půda, co hoří pod mýma a tvýma nohama si je dost podobná.“

Dívala jsem se na něj. Byl to on, kdo zachránil život můj i mého dítěte. Byl to on, kdo se o nás postaral. Byl to on, kdo mi poskytnul útočiště. „Neprozradím. Možná jsou některé mé části špatné, ale můžeš mi věřit.“

„Já vím,“ pokýval hlavou. „Má vycvičená intuice se nikdy nemýlí. Sice bych tady nejspíš ani tak neměl zůstávat, ale jsem rád, že tě poznávám, Sue.“

Horlivě jsem přikyvovala, když v tom se ozval ten zvuk. Zněl jako zvonky v mých uších. Poprvé jsem uslyšela hlas své dcery, která si v peřince odfrkla a zakňourala. Otočila jsem se k ní a poprvé uviděla krásu jejích temně šedých očí. V tu chvíli jsem zapomněla, kým jsem byla, a věděla jsem, že díky ní jsem ochotna se vzdát všeho.

„Bude potřebovat, aby ses o ni postarala. Jen krev, kterou jsem jí přinesl, jí nestačí…“ upozornil mě Listar a já své dítě poprvé zdvihla z peřin a přitiskla ho k sobě. „Anaîs…“ vydechla jsem, když jsem ucítila váhu její hlavy na svém rameni.

 

- - -

 

Bylo to zvláštní, ale i na tak ubohém místě měla moje dcera vše, co potřebovala. A já měla ji. A dokonce jsem tu s ní nemusela být sama - Listarova pomoc byla neskutečná. Nevím, jak bych to celé zvládla bez něj. Ten přerod v upíra a v matku zároveň. Měla jsem co dělat sama se sebou, jen díky Listarovi tím moje dcera netrpěla. Když jsem byla jakýmkoliv způsobem indisponovaná, postaral se o ni. Na každém jeho kroku ale bylo znát, jak je opatrný. Už velmi dlouho se skrýval -už několik měsíců - a věděl, jak na to.

Některé dny mizel úplně. Neříkal mi všechno, co dělá, a já ho o to ani nežádala. Získala jsem si jeho důvěru a získala jsem jeho péči, v kterou jsem ani nedoufala. A jeho společnost. Vznikl mezi námi zvláštní nestvrzený pakt, nevyřčená úmluva. Spojenectví. Ale navzájem jsme se netlačili tam, kam jsme nechtěli.

Zrovna jsem zabalila Any do čisté deky a snažila se pochopit důvod její nespokojenosti, když vstoupil do dveří.

„Hola, seňoritas…“

Vzala jsem Any do náruče a otočila se k němu, zatímco jsem tím uzlíkem houpala a dětské kňučení se pomalu měnilo ve spokojené mrumlání.

Listar přešel kolem nás a postavil se k oknu. Tvářil se vážně. „Sue, nejste tady v bezpečí. Venomovi špehové opět začali prohledávat okolí…“

„Jak to? Už je to přece tak dlouho, co jsem utekla. Stále mě hledají?“

Pokrčil rameny. „Venome nemá ve zvyku se vzdávat. Musíme se ukrýt. Vím o jednom bezpečném místě, kousek odsud. Není tam moc místa a není to zrovna ideální bydlení pro tvou malou Anaîs, ale určitě by to šlo. Ten úkryt mi nejspíš už jednou zachránil život.“

Přešlápla jsem. Nebyla jsem jistá, co chci udělat. Věděla jsem, že se musím ukrývat, ale jistá další část mě mi mé rozhodnutí komplikovala. Nechtěla jsem takhle zůstat už napořád… Koneckonců… co jsem byla nyní? Už ne člověk, ale upír, venir. A dala jsem život jedinému dítěti, kterého otec byl sám Venome. Neměla jsem úplně prázdné ruce. Už jistou dobu jsem toužila… hýčkala si naději, která umírá poslední. A to přesto, že jsem věděla, že Venome považuje poloupíry za zrůdy. Za podřadnou rasu, která kazí čistou mocnou upíří krev. Ty dvě ženy zemřely právě proto.

Listar si mě chvíli prohlížel. „Tak co, Sue? Jak se rozhodneš?“

„Co je to za místo?“

„Mohu ti ho ukázat. Nemusíš jít až tam, pokud to nebude nezbytně nutné, ale bylo by lepší, kdyby sis ho prohlédla.“

Kývla jsem, ačkoli jsem nevěděla, co přesně udělám. „Ukaž mi ho. Možná by bylo lepší se schovat.“

„To si piš, že bylo, es cierto. Pojď.“

S Any v náručí jsem ho následovala. Any se mými kroky nechala uspat, ani trochu jí nevadilo, že ty kroky jsou velmi rychlé. Dovedl nás k řece. K ústí řeky, která se vlévala do moře. Rozhlédla jsem se, nikde jsem neviděla nic, než skály, vlny a šedé nebe. Listar se postavil přímo naproti mně: „Zde pod hladinou, v ústí řeky, je vstup do podmořské jeskyně,“ ukázal na skálu na druhé straně řeky. „Tam uvnitř je prostor. Není v něm voda. Dá se tam vystoupit z klidné hladiny, která tvoří zčásti dno jeskyně. Ta jeskyně má otvor i zvenku, úzký skalní komín, ale jím není možné prostoupit.  Je třeba se ponořit. Pod hladinu. Tam je jediný vchod.“

Vytřeštila jsem na něj oči. „To přece nejde!“ prudce jsem vydechla.

Usmál se a mírně pokýval hlavou. „Jde. Nepotřebuješ přece dýchat. I Anaîs vydrží nedýchat mnohem déle než lidé. Pokud bys ji tam chtěla vzít, stačí, když na pár chvil ochráníš její ústa a nos. Tam uvnitř byste byly v naprostém bezpečí.“

Zírala jsem na tu skálu a vrtěla hlavou.

„Takže tam ses ukrýval? Jak dlouho?“

Vydechl. „Dost dlouho. Prvních pár měsíců jsem vůbec nevyšel nad hladinu. Rybí krev chutná sice příšerně, ale dá se na ní přežít. Žízeň zažene. A krev žraloků dokonce ani nechutná tak strašně.“

Překvapením jsem zapomněla zavřít ústa. „Ty jsi… žil pod hladinou?“

„Sí, mi guapa,“ usmál se pobaveně. „Chvíli jsem byl tak trochu ryba. Ale lov pod mořem není tak zlý. Dalo by se říct, že upíři dokážou být opravdu všestranní.“

Údivem jsem kroutila hlavou. „Takže… aha… Listare, to je opravdu důmyslné. Nenašli tě. Nemohli tě najít.“ Sotva jsem hledala slova v němém úžasu.

„Moje stopa skončila v korytu řeky, které mě dovedlo až sem,“ odmlčel se. „Tak co? Přijmeš mé pozvání?“

Vítr od moře cuchal moje vlasy, obličejíček Any jsem držela blízko u svých prsou, aby ji prudký vítr nešlehal. Aniž bych si to uvědomovala, vrtěla jsem hlavou.

„Ne, Liste, to nejde. Já to nedokážu.“ Nedokázala bych se potopit pod hladinu i s ní.“ Neuměla jsem si představit ani sama sebe. „Je moc maličká… Kdyby bylo nejhůř, potom snad…“

„Hrozí ti nebezpečí. Slídí po okolí. A přibližují se. Divím se, jak daleko od Paláce už se objevili. Věřím, že Venome je pěkně vzteklý…“

Vzteklý… Zavřela jsem oči. To ne, to nesmí být. Možná bych ho mohla přesvědčit. Kolik dalších možností mi zbývalo?

 

- - -

 

Anaîs spokojeně oddechovala v teplých dekách rozložených na zemi a do místnosti dopadalo slunce ze západu. Bylo nízko nad mořskou hladinou. Kromě příboje, jemného dětského dechu a klidného tepu jejího srdce nebylo slyšet nic. Byly jsme tu jen samy dvě. Rukama jsem prohrábla prach a písek pokrývající podlahu všech místností a opřela se o kamennou stěnu vedle okna.

Dívala jsem se na své dítě a ještě jsem cítila jeho jemné rtíky na svém prsu. Ano, dokázala jsem jí dát krev i mléko, které potřebovala. Ale jasně jsem si uvědomovala, že to stačit nebude. Ne napořád.

Jaký osud ji čeká? V myšlenkách jsem se vrátila ve své minulosti do svého lidského života. Jak bezstarostně jsem si užívala… Venomovu přítomnost. Jeho omamnou blízkost a všechno, co se mnou dokázal udělat. Milovala jsem každý jeho dotyk. Chtěla jsem mu patřit, toužila jsem po tom uspokojit každé jeho přání. Milovala jsem na něm všechno. Dokonce i to zlo v něm. Jeho zvrácenost. Chtěla jsem ji cítit na vlastní kůži. Ta temnota v něm mě přitahovala a lákala tak, že jsem odmítala myslet na cokoliv jiného. Jeho ruce, jeho doteky, jeho vůně, jeho oči… ďábel v něm… propadla jsem mu a vzdala se své vlastní vůle. Dokonce i on brzo pochopil, že mě nemusí ovlivňovat k tomu, abych toužila být bezvýhradně jeho. Jeho společnost, jakkoli byla temná nebo dokonce bolestivá, pro mě znamenala víc než cokoli.

To všechno se ale změnilo, když jsem pochopila, že se ve mně rodí nový život. Dokázala jsem si odepřít jeho náruč, nejsladší a nejtemnější náruč, jakou jsem kdy poznala, a dokázala jsem opustit vše, co jsem měla. Má touha ochránit dítě i svůj vlastní život před tvrdým zásahem toho podmanivého netvora obrátila můj život vzhůru nohama.

A ještě více se vše změnilo poté, co jsem své děťátko poprvé sevřela v náruči. Co jsem uslyšela jeho srdce, ucítila teplo jeho dechu.

Sluneční paprsky západu ozařovaly místnost oranžovým světlem a já se dívala přímo do té záře. Má kůže odrážela oranžové odlesky, které na stěnách místnosti vytvářely zdánlivý koberec z jisker. Jako by se kameny ve stěnách třpytily…

A pod nimi spinkala má malá Anaîs.

Bolestně jsem chápala, že pro ni nechci život, ve kterém by stále musela jen utíkat, skrývat se. Takhle by žít neměla. Měla svého otce a zasloužila si mít jeho pozornost. Ano, v jeho očích byla jen poloupír, ale byla přece jenom jeho jediné dítě. A byla tak krásná. Kdyby ji uviděl, neodolal by. Zavzpomínala jsem na těch pár okamžiků, kdy i on dokázal být podobný člověku. Na pár prchavých okamžiků, ve kterých ze sebe sejmul tu masku tyrana a kdy jsem v jeho očích viděla bolest, cit. Věděla jsem, že někde hluboko stále ještě dokáže cítit. Kdo jiný, než jeho vlastní dcera by ho k tomu mohl dokázat přimět?

Toužila jsem, aby měla svého otce, zvlášť když se jednalo o někoho, kdo má moc vládnout téměř celému světu. Měl by o ní vědět, tak jako i ona o něm. Děsila mě představa, že ji budu muset skrývat celý její život. Sebe a ji. Donekonečna. Je to vůbec možné? Dokázala bych to? Stále jen utíkat před smrtí?

Oč by to bylo jednodušší, kdyby ji její otec přijal za svou. Kéž bych to dokázala změnit. Toužila jsem po tom dát své dceří štěstí. Nastavit pro ni tu nejlepší cestu.

Opřela jsem se o rám okna a křečovitě semkla prsty, až několik kamenů ve zdi popraskalo.

Na malý okamžik jsem se oddala té představě. Viděla jsem sebe, Anaîs a jejího otce jako úplnou rodinu. Smířené. Moje dcera se neměla čeho bát. Silná touha mnou projela jako jedový trn. Kéž bych to dokázala zařídit! Kéž bych ho dokázala přimět, aby ji miloval! Vzbudila v něm cit, který je v něm pohřben někde hluboko na dně. Jeho dcera by to snad mohla dokázat… mohla by zvrátit svůj vlastní osud… svou nevinností a dechberoucí krásou. Až ji uvidí…, neodolá. Nikdo by jí nemohl odolat!

Aniž bych přesně věděla, co dělám, moje tělo konalo za mě. Vedla ho jakási podvědomá síla, kterou jsem neřídila, ale které jsem koutkem své mysli dovolovala se projevit. Vedla mě má vlastní touha, mé usilovné přání… naděje, že by zde mohla být i jiná cesta. Tak zoufale jsem po ní prahla.

Mé prsty našly kus papíru a pero. Sledovala jsem slova, která sama plynula na papír… a která jsem nebyla schopna zastavit. Bylo to pro její lepší život…

 

Venome, můj pane,

snad mi odpustíš, že jsem tě na nějakou dobu opustila. Měla jsem k tomu velmi dobrý důvod – chtěla jsem ochránit život, který jsi započal, a který bys bez rozmýšlení ukončil, kdybych ti k tomu dala příležitost.

Narodila se ti dcera, její jméno je Anaîs. Rozhodla jsem se ti dát příležitost ji poznat a rozmyslet se, zda toto dítě, jediná bytost, která je tvým opravdovým potomkem, je opravdu hodna tvého příkrého odsouzení.

Věřím, že její oči, které se podobají tvým, tě přesvědčí. Nezaslouží si tvůj hněv a tvou nenávist jen proto, že není čistokrevný upír. Koneckonců, pane, tohle je jediný způsob, jakým můžeš mít své vlastní dítě. A já věřím, že jí budeš chtít být otcem, jímž JSI.

Najdeš nás ve staré pevnosti u moře, nedaleko zálivu Tillamook.

Sue

 

Jakmile se na listu objevilo poslední slovo, přemohly mě vzlyky. Hrozné, hluboké vzlyky plné bolesti, která řezala do živého masa.

Příliš jasně jsem věděla, že ta naděje je mizivá. Že její setkání s jejím otcem by pro ni znamenalo smrt. A věděla jsem, že ji takovýmhle způsobem neohrozím. Něco takového jsem zkrátka nemohla udělat. Jakkoli moc jsem si to přála. Její otec byl netvor.

Tu naději, které jsem se tak křečovitě držela, jsem musela nechat jít. Ve skutečnosti tu zde žádná další cesta nebyla. Byl to jen sen. Zoufalý nádherný sen.

Zmuchlala jsem ten papír, mrskla jím do kouta a vrazila si hlavu do dlaní, když v tom se ve dveřích objevil Listar. V jeho tváři se okamžitě objevil zmatený, tázavý výraz.

„Sue… co se děje?“ zamířil ke mně.

Neměla jsem ale chuť nic vysvětlovat. Nemohla jsem ani promluvit, ta nevyhnutelnost, se kterou jsem se odmítala smířit, byla příliš bolestná. Prosmekla jsem se dveřmi a vyběhla ven. Věděla jsem, že nyní bude Anaîs spát a věděla jsem, že Listar u ní zůstane. Vyběhla jsem do lesa a běžela jako o život. Kamkoli, kam mě mé zoufalství neslo.

Soumrak se změnil v noc, když jsem konečně zastavila na skalním bloku na pobřeží. Mé oblíbené místo. Masiv nad zálivem, rovný jako stůl. Skrz mraky prosvítalo světlo měsíce a vlny se tříštily o útesy, kterými se skála nořila do moře. O nohy se mi otíraly mokré cípy sukně, na kterých ještě ulpívala voda z řeky, kterou jsem cestou sem musela projít. A v jejíchž vlnách jsem si jednou svou částí přála mít možnost úplně zapomenout.

Mraky se přes měsíční kotouč převalovaly tak rychle, jak je vítr hnal, a jeho odraz vrhal stříbřité světlo na rozbouřené moře. Měsíc nad tím vším zůstával nepohnutě stát jako jediný klidný bod v celém vesmíru. A právě to pro mě byla Anaîs. Jediný bod, kolem kterého vířil celý zbytek světa.

předchozí kapitoladalší kapitola

Uživatelé musí být přihlášeni pro psaní komentářů.

Komentáře

1

Cathlin

18)  Cathlin (14.10.2011 19:46)

Twilly: :D :D :D Ona po tom touží... divíš se jí?

Twilly

17)  Twilly (14.10.2011 17:52)

No doprdele... málem to se mnou praštilo, když to napsala... Sue, neblbni, co ti fouká na budku??? Ještě chvíli počkej a uvidíš... nevím co, ale uvidíš...


Kačenko clap*

Cathlin

16)  Cathlin (12.10.2011 11:17)

Elis, vítej zpátky! Stále tě neúnavně vyhlížím (tj. občas mrknu, jestli se u téhle kapitoly v počtu komentářů neobjevila patnáctka, což se právě stalo!) Jsem moooc ráda, že tě zase vidím, zdravíčko! A doufám, že na tom s časem budeš zase o něco lépe, abys mohla odpočívat!
A ano, pohodovější kapitolky se občas objeví! Ale mám pocit, že vždycky nevyhnutelně překvapí. :D
Celkem by mě zajímalo, jaký by doopravdy byl Venome otec... otázka k zamyšlení, tím spíš až budeš číst dál. Mám dojem, že Any pro něj znamená jeho životní křižovatku. Vydá se po ní sice jedním směrem, ale stejně tak se mohlo stát, že by se dal i na úplně jinou stranu.
Hrozně se mě líbí, jak mě mé čtenářky nutí přemýšlet. Díky!

eElis

15)  eElis (12.10.2011 11:09)

Takže nejprve se chci omluvit, že jsem taaak šíleně dlouho zanedbávala Jed, ale nastoupila jsem po mateřské do práce a tak nějak se to vše nahromadilo, že jsem nevěděla, kde mi hlava stojí...
Tak a teď ke kapitolce...
Docela hodně mě překvapilo, že je takhle pohodová, protože to nebývá vůbec zvykem.
Jsem ráda, že Listar pomohl Sue a snad i ona zahodí tu zboudilou a nééé zrovna vhodnou myšlenku na to, že by Venome mohl být pro její Any vhodným otcem... Je jasné, že se bude tou otázkou určitě ještě několikrát zabývat, ale pochybuji, že by se z Venomeho stal dobrý otec... hlavně, protože jestli se domnívám správně, tak malá Any by mohla být jeho zkázou, nebo???

Nádherná kapitolka jako vždy

AMO

14)  AMO (24.06.2011 16:20)

Tak konečně si můžu dát i JED! Po dovolené a tak doháním resty. Konečně se narodilo dítě,které může zničit Venoma. Skvěle se do toho zapojil Listar, a jsem klidnější že opravdu přežil a je "uložen "k ledu. Už se těším na ostatní. Takže spěchám číst dál.
Cathlin...je to stále krásné a tak mi slib, že ubudou hrůzy. Děkuji a tleskám

Cathlin

13)  Cathlin (15.06.2011 14:57)

Bíbí :) :) :)
moc děkuju za krásný koment!
Mě teď totálně semlela škola, takže další díl bude až v pátek až se vrátím ze zkoušek a nebo až v neděli, až se vrátím z víkendu. Teď na to vůbec nemám čas...
Takže v rychlosti: ty "dětské scény" jsem pochopitelně psala s živou představou mých miminek v postýlkách, to jde samo. :D Kór když jedno je přímo po ruce... Vůbec by se dalo říct, že Lukášek má prsty v Jedu dost zásadně! A taky nějaké moje sny (i když jedna stěžejní scéna ze snu, která významně ovlivnila vůbec prvopočáteční ideu Jedu, se nakonec do příběhu nedostala, ani v žádné upravené formě, ale z toho snu tam aspoň zbyla ta přímořská pevnost, když už nic jiného... ;) )
Mno, ano, Sue je kontroverzní postava - rozpůlená na dvě půlky, jednou miluje Venoma a jednou své dítě... která v ní asi zvítězí? Tvé úvahy jsou správné. A ano, výborně jsi odhadla, že Sue čeká s Venomem dítě a ukradla jed. Tvoji předvídavost bych chtěla mít! :D
Jsem ráda, že se ti líbil i nápad s Listarem a úkrytem pod mořem... Aspoň někomu!
A co se týká té doby, co už jsou Bella a Edward v Paláci, tak ano, řekla bych, že to nějaký ten měsíc bude. Táhne se to, vleče... Mají můj obdiv, musí to být fakt hrozný. A co všechno z toho bude ve třetí části - to zatím nechávám sféře neurčita. I když minulý týden jsem si s gustem napsala první základní kostru třetí části... Jech, to bude... :) :'-( :p :( :/ Vyber si.
Snad se zase brzy uvidíme! Držím ti palečky!

bb119

12)  bb119 (15.06.2011 13:16)

Tak Cathlinko, už jsem konečně tady, sice později než jsem plánovala, ale čas je teď můj úhlavní nepřítel
celá kapitolka byla krásně pohodová, na to nejsem u Jedu moc zvyklá, to zřejmě v příštím dílku dostanem dvojitej příděl :D akorát když Sue psala ten dopis, tak se mi zrychlil tep, polilo mě horko a zděšeně jsem se chytala za hlavu - v duchu jsem na ní křičela, ať to nedělá, že Venome se nezastaví vůbec před ničím a že takhle ohrozí nejen sebe a malou Any, ale taky Listara, to víš v hlavě mi už běžely katastrofické scénáře, jak je všechny chytí a bude s nima moc zle, takže když potom ten dopis zmuchlala a zahodila, tak mi doslova spadl kámen ze srdce, jenže stejně mám takový divný pocit, že je chytnou a že Listara i Sue čekají velmi těžké chvíle, vůbec o Venomovi nepochybuju, jsem přesvědčená, že ani jeho vlastní dcera s ním nehne a klidně jí bude chtít zabít, no a zrovna v tomhle nejnapínavějším okamžiku přijde jeho smrt, teda ještě nevím jak přesně, ale myslím že právě Any v tom bude hrát velkou roli, ale ona je přece jen moc maličká, aby mohla třeba využít nějaký dar nebo že by Venoma dokázala nějakým způsobem zabít Sue? ale jak? nebo mě napadá, že bude Venome chtít Any vysát (na miminka je přece zatížený) a ona pro něj bude jedovatá no vidíš zase fantazíruju, jsem strašně moc zvědavá, jak to nakonec bude ;) ale napsat komentář bez nějaké té teorie, to bych přece nebyla já :D :D víš jakou jsem měla radost, že jsem správně tušila, že Sue čeká s Venomem dítě
a co říct k Listarovi on je stašně moc fajn, jsem tak ráda, že se mu dařilo takhle dokonale se schovávat, fakt skvělej nápad, jeskyně pod hladinou a rybí krev ale víš co mě opravdu zarazilo, že se tam schovával několik měsíců jak dlouho je už vlastně Bella s Venomem, mě se to zdálo jen jako chvilka, najednou mě zasáhla hrůza z toho všeho, Edward je tedy taky Stínem už nějaký měsíc, tý jo, to je ještě horší než jsem čekala, jak jen se se vším potom vypořádá, jak jen dokáže zapomenout na několikaměsíční život v temnotě a opakované pošlapání svých zásad a vnitřních hodnot? začíná mi naplno docházet, že to nejtěžší a nejbolavější nás zřejmě teprve čeká, no a to už vůbec nemluvím o Belle...
promiň trošičku mi utekly myšlenky jinam, takže zpátky k Sue, přiznám se ti, že nevím, co si o ní myslet, víš, nedokážu se rozhodnout, jestli jí mám mít ráda a naplno jí obdivovat, že našla tu odvahu a sílu a utekla Venomovi a uchránila si své dítě nebo jestli jí mám brát s rezervou a nechat si i trošku prostor na nedůvěru, ona určitě neudělá nic, čím by ohrozila malou Any, ale přeci jenom mě děsí ta její zamilovanost do Venoma, ona ho milovala i bez ovlivnění jedem a evidentně ho pořád hluboce miluje, co když udělá nějakou hloupost, jak moc jí láká zlo jako takové? co když je pro Venoma ochotna udělat i nějakou špatnost? Venome je dost mazaný a pokud by jí sehrál divadýlko a předstíral milujícího otce, Sue by pro něj mohla být schopná udělat cokoliv, napadá mě třeba vyzrazení Listarova úkrytu.... ale to už zacházím moc daleko, prostě si nejsem jistá, jestli jí mám plně důvěřovat, Sue je mi jinak moc sympatická a to jak moc pro ní Any znamená, jak je pro ní středem světa, to je strašně krásné, proto jí strašně moc chci uvěřit, ehmm no asi jsem se do toho trošku zamotala, snad jsi mě pochopila
a ještě jedna věc - ty tvoje popisy Any, mám na mysli ty úžasně popsané detaily jako třeba tohle: "Hned nato se děťátko zavrtělo, natáhlo do plic plnou dávku vzduchu a spokojeně zhluboka vydechlo", to byla opravdu krása, vystihla jsi to tak přesně, hned se mi vybavily vzpomínky na kluky, když byli ještě maličtí
jako vždycky se už moc těším na pokračování, koukala jsem, že další dílek bude z Venomova pohledu, áááááá no to zas bude mazec, jen doufám, že na tom příště budu časově o trošku líp, měj se moc hezky :)

bb119

11)  bb119 (13.06.2011 22:15)

Ahoj Cath,
prosím nezlob se, já vím, jsem strašná ostuda dílek mám přečtený už od čtvrtka, ale ne a ne objevit klidnou chvilku na sepsání komentáře, no v případě Jedu potřebuju trošku delší chvilku, vždyť mě znáš :p jenže já jsem teď v jednom kole a prostě vůbec NESTÍHÁM, ale svatosvatě slibuju, že zítra určitě zasednu k počítači a nehnu se od něj, dokud nebudu mít náležitě okomentováno

Cathlin

10)  Cathlin (10.06.2011 15:20)

Awie - taky vnímám Sue jako silnou ženskou. Ženskou, ne dívku. A vlastně toho o ní pořád víme jen hrozně málo. Otázka je, jestli se dozvíme víc. Jsem si ale jistá, že ještě před nějakou dobou neměla o svých mateřských vlohách ani ponětí... Vnímám ji ale jako mnohoúrovňovou postavu.
Taky mám ráda divočejší postavy, plné rozporů... a ano, přesně jak ty říkáš, tak i ty hodné, když jsou trochu zlé. To přímo miluju. A v Sue tohle je, jen se to v našem příběhu nemělo prostor projevit.
A neboj - další kapitolky budou už bez takového dlouhého čekání! Už mám jen týden zkoušek a potom záleží na výsledkách...

Julo, tvá neutuchající přízeň je mi ctí! :)

Cathlin

9)  Cathlin (10.06.2011 15:13)

Janebko, jsem ráda, že se ti Sue líbila, ona je to tak trochu kontroverzní postava... aneb podívej se, co s člověkem udělá dítě. Ta příroda!!! U ní to rozhodně nastal velký obrat.
A Listar byl prostě poblíž, shodou náhod utekli do stejných končin, osud je zával na stejnou loď. Až na to, že Listar neví, po čem prahne Sueina dušička - co by tomu asi říkal, kdyby se to dozvěděl... No jo, musím rozesévat červíky na přemýšlení. :D :D :D
Každopádně Sue byla jen tak na úvod - abyste se mi hned po pauze nevyděsily!

8)  Awia (10.06.2011 08:27)

Jistě, to být klidně mohla ... jen jsem tím chtěla říci, že jsem si ji prostě nepředstavovala jako mateřský typ. Ukázala se však jako skvělá máma. Sama se na všechno připravila a byla odhodlaná přežít stůj co stůj ... jistě, bez Listairovy pomoci by to možná nezvládla, takže měla velké štěstí, ale i tak klobouk dolů. Myslím, že je to silná ženská, která ví, co chce a když tu měla slabou chvilku? Kdo by neměl? Ona chce přece jen to nejlepší pro své miminko. (Ale Listair by byl dobrý táta, no ne? :D)
Jistě. Já vím, já vím, ale ... zkrátka mám ráda takové ... řekněme divočejší postavy. Mám ráda, když všechno není růžové ani ideální. Když je ukázána i ta druhá stránka, ta temnější ... a to i u kladných postav, nejen záporných. Každopádně mě zaujalo, že Sue mluvila o lidské stránce Venomova já ... Ráda bych ji někdy poznala.
No pokud to nejde ... asi bych tě neměla navádět ... ale ... tak si dej pauzu. :D Ta nikdy není na škodu. ;) A mohla bys nám při ní napsat třeba další kapitolku ... jen tak mimochodem. Ale potom zpátky k učení, jasný?
PS: Věřím, že to zvládneš a všechny zkoušky úspěšně složíš. ;)

Jula

7)  Jula (09.06.2011 21:28)

Hurá, další kapitolka, Tvoje povídka už mi opravdu chyběla
Sue se mi líbí, ale trochu jsem se vyděsila, když začala uvažovat o ukázání se Venomovi

Janeba

6)  Janeba (09.06.2011 20:37)

Cathlinko , tak tomu říkám "návrat ztracené dcery"!! S plnou parádou a na koni!!! Sue je báječná, odhodlaná a velmi statečná žena! Naprosto chápu její podlehnutí tajemně nebezpečnému Venomovi, neboť nebezpečí vždycky tak nějak víc láká, omamuje a přitahuje!!! A její touha ochránit vznikající život stůj co stůj je obdivuhodná!! Stvořila jsi nádhernou ženskou, která určitě časem dobře pásne k Listarovi!!! Doufám, že ji ta omámenost Venomem a touha po rodinné idilce s tatíkem brzy přejde!!! Jsem ráda, že Listar je v pořádku a zachránil tak další z velmi pravděpodobných obětí šíleného hadovládce!!! Jsem napnutá a moc se těším na další kapitolku!!! Mozkomyším patří taky můj dík!!! Navzdory sémiotice a politologii odvedly obrovský kus skvělé práce!!! :D Držím palečky u zkoušek!!!
Děkuji!!!

Cathlin

5)  Cathlin (09.06.2011 16:43)

Awie: Ano, nejsi tak daleko od pravdy. Já to jenom hodně okrajově naznačila v jejích vzpomínkách - ale ano, ona byla "zvrácená". Alespoň po té stránce, po které její zvrácenost mohla Venoma uspokojit...a sama se v tom vyžívala... a právě proto si ji tak oblíbil. Právě proto měla tak výsadní postavení.
Ale to všechno se změnilo s miminkem. To byl pro ni mezník, který ji donutil chápat svět jinak.
A jestli byla divoká, co se týká krmení se a podobně, to vlastně nevíme. Já odhaduji, že ano, jelikož zkrátka je to novorozená. Naznačila jsem jen v jedné větě, že občas byla indisponovaná a nemohla se o dítě starat a v ty chvíle se o něj staral Listar... Za to nechochybně mohly její upíří vášně. Ale ta kapitola neměla být o tomhle, my jsme tady už zkušené upíří čtenářky a víme, jak to chodí, že ano... tak proč popisovat již notorické známé... A samozřejmě, miminko ji určitě nutilo být co nejvíce "normální".
Jo a ... ehe ... piš a neuč se, to je dobré přání. To se mi líbí. Kéž by to šlo!!!

Evelyn: No tak... to ne. Část Sueiny duše už od začátku rezonovala s tou Venomovou. Jeho zlo ji oslovovalo, my ji tenkrát ještě neznali, ale byla to zkrátka jeho prvotřídní masochistická milenka - to bude asi nejpřiléhavější pojmenování.

4)  Awia (09.06.2011 16:11)

Sue. Myslela jsem si, že to bude nějaká dračice, která moc dobře ví, jak muže rozpálit, a taktéž ví, jak ho dotlačit tam, kam ona chce. Tak trochu zvrhlá, zlá, zvrácená ... Ta, která utekla, protože už ji to přestalo bavit. Ta, která mu ukradla jed, aby ho využila, ale rozhodně ne tak, jak jsi nám to podala ty ... Celá má smyšelená Sue rozhodně nebyla nikým, kdo měl mateřské sklony. A hle! Ty jsi nám ji tu předhodila a i když je tedy úplně jiná, než jsem si myslela, je to Sue, ta tvoje, ta naše, taková, jaká pro nás už navěky zůstane.
Chápu, že utekla. Když narazila na Listaira, měla nejspíš štěstí ... jen, neměli by být novorození agresivnější? Já nevím, ale vždy jsem si je tak představovala. Takové divoké, nespoutané ... hnané touhou po krvi. A přesně na takovou Bellu jsem se v Breaking Dawn těšila a Stephenie mě tím šíleně zklamala. Ale možná má Listair nějakou speciální schopnost. Nebo v ní snad zvítězila ta matka, kterou se stala?
A jednotlivé díly skládačky pomalu zapadají na svá místa, abychom nakonec byli svědky velkého finále. Schová se Sue? Já věřím, ne ... doufám, že ano. A Venome ... najdou jeho muži ten dopis? Bude tu malou hledat? Bude ji chtít zabít? Bude to ona, jeho malá, kdo ho zabije? A najednou je tu tolik odpovědí a já bych nejraději křičela piš a kašli na učení, ale samozřejmě tě nechci podporovat v tom, aby jsi se flákala a odkládala školu na vedlejší kolej. Každopádně jsem zvědavá na další dílek. Tentokrát se podíváme kam? Za Venomem? Nebo k Happy? Mohla by by být třeba kapitola z pohledu Alice. Nebo Rosalie ... nebo zkrátka opět někoho, kdo se ke slovu buď ještě vůbec nedostal, nebo k tomu neměl moc možností ... A teď jsem si tak vzpomněla: co ta holka, co šmejdila okolo paláce a chtěla bojovat proti upírům? Nějak nevěřím, že by se definitivně stáhla do pozadí... Bude tam ještě? No, uvidíme... že.

Evelyn

3)  Evelyn (09.06.2011 15:21)

Představovala jsem si ji tak trochu jako Bellu - hodnou a milou holku pod vlivem jedu toho bídáka. A to pod vlivem tak silným a mocným, že časem se stala "temnou". Něco jako Stockholmský syndrom s absolutním přijetím osobnosti nadvádce.

Cathlin

2)  Cathlin (09.06.2011 11:35)

Evelyn - a jakou jsi Sue očekávala? To víš, jsem ženská zvědavá...
Jed už ti teď chybět nebude - obnovili jsme vysílání. A jsem z toho sama celá nervózní, no znáš to! B)

Evelyn

1)  Evelyn (09.06.2011 11:05)

Sue jsem očekávala úplně jinou, Ty a Jed mě vždycky překvapíte Její plán na samopřeměnu... Měla vážně zatracené štěstí, že Listar byl poblíž.
Něco mi říká, že Venome měl i nějaký skrytý důvod, proč zabil ženy nosící jeho dítě pod srdcem.
Vážně jsem se chvíli bála, že Sue se vydá do Paláce a všechno tím zničí (tedy sebe, svou dceru a pravděpodobně i Listara).
Cath, skvělé, Jed mi už chyběl

1

Hledat

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Napsali jste

Náhodný obrázek