Sekce

Galerie

/gallery/thumbs/hodiny%20v%20oku.jpg

Cullenovi, kuplíři, a. s. ;-)„Alice, to nemyslíš vážně,“ zděsil se Edward, když následujícího dne kolem poledního do hotelového pokoje vstoupila nejprve kupa tašek a teprve poté jeho drobná sestra.
Brunetka spokojeně složila náklad vedle pohovky a usmála se zeširoka na ostatní Cullenovy: „Manžel mi dal drobné kapesné na útratu, s příkazem, abych si výlet užila.“
Carlisle protočil s úsměvem oči: „Doufám, že zbyly nějaké peníze na jídlo, někteří z nás tu jsou lidé.“


Alice pokrčila rameny a rozverně pokračovala: „Emmett má svůj šarm, to mu neupírám, ale sami víte, že Rose je Barbie, proto musíme z Emma udělat Kena, jasné, ne?“
Bella se usmála a objala kolem pasu Edwarda.
Z koupelny vykoukl Emmett, jehož tvář halila holicí pěna: „Jaká Barbie, jaký Ken?“
Alice se zvonivě rozesmála: „No ty neznáš, jedni známí.“ a mrkla na Bellu.

Zmiňované panenky spatří světlo světa teprve o přibližně 20 let později v Německu a pikantní je, že Barbie se bude původně, než budou práva na její výrobu prodána americké firmě Mattel, jmenovat Lilli, tedy téměř stejně jako Rosalie druhým jménem, přečetl si Edward v Aliciných zapálených myšlenkách.

Ztlumil smích v Belliných vlasech, protože bělopěnovousý Emmett se opět naklonil do pokoje a zahuhlal: „Jste divní, divně mluvíte. Ach jo, do čeho jsem se to nechal navést… Stejně nevěřím, že jsme v roce 1933, pořád čekám, že někdo zavolá…“
„Skrytá kamera?“ skočila mu do řeči rovněž poskakující Alice.
Emmett rozhodil ruce: „Co to je?“
Alice sklopila zrak před Carlislovým káravým pohledem a koktala: „Totiž chtěla jsem říct, chtěl si říct ´Apríl´?“


Emmett potřásl nechápavě hlavou a vrátil se do koupelny. Za chvíli za ním přiletěla Alice a pištěla: „Tohle si obleč a takhle ti učešeme vlasy a…“ a Emmett byl zděšen jednak přítomností dámy v jeho koupelně a jednak silou hurikánu, který se sem přihnal, zatímco vichřice Alice zářila spokojeností, neboť mohla ukojit svou obsesi.


Carlisle odešel, aby „poslal“ již tradiční kovový dopis své Esmé a Bella s Edwardem se nebetyčně nudili v hotelovém pokoji. Bella stála u okna a nemohla se nabažit téhle zvláštní doby. Edward četl noviny a co chvíli s úsměvem podotkl: „Ano, na to si vzpomínám.“


Bella se k němu otočila: „Nepůjdeme se podívat na Carlislea,…“
Edward s pohledem stále zabořeným do denního tisku vstoupil nepřítomně manželce do řeči: „Carlisle to zvládne sám.“
Když byla Bella podezřele dlouho potichu, s náhlým pochopením zvedl zrak a střetl se s jejím rozpačitým úsměvem: „Aha, ty myslíš naši rodinu z téhle doby.“
Vstal a vášnivě ženu objal, foukl jí do ucha a zastřeným hlasem zamumlal: „Přiznej se, ty nechceš vidět Carlislea,“ jemně ji kousl do ušního lalůčku, „zahlédnout milou Esmé,“ přesouval své rty dráždivě k Belliným ústům.
„Ty chceš jít za Edwardem!“ ukradl si manželčina ústa pro sebe.
Po chvilce Bellina spokojeného předení, žena laškovně zamrkala: „Ty o sobě mluvíš v třetí osobě? To dělají děti do tří let…“
Edward na manželku s hranou uražeností zavrčel, pak mu oči opět potemněly a on si ji přitáhl k sobě, aby když byla totálně vláčná a ochotná poddat se mu, ji od sebe v taneční póze odstrčil, a pak ji znovu přiroloval k sobě. Tančili a smáli se.


Edward zvážněl: „Nemůžeš se s ním, se mnou,… setkat. Víš, jaký zmatek bych v tom pak měl, když bych tě v naší době poprvé skutečně potkal?“
Bella kývla, ale pak si rošťácky skousla ret a podotkla: „Je mi to jasné, nemůžeš vidět nejdřív hezčí, upgradeovanou verzi, pak bys to ošklivé káče nechtěl…“
Edward obrátil oči ke stropu a, zatímco nechal Bellu točit piruety, smál se do jejího ucha: „Nebuď labuť!“

Bella sňala štít a nechala Edwarda potrápit svými filozofickými úvahami na téma, že když byla Swanová (pozn.: swan = labuť), cítila se být tím pověstným ošklivým káčátkem, ale když se stala Cullenovou, propůjčilo jí upírství labutí vzezření. „Není to paradox?“ zamýšlela se.

„Ženská logika, pomoc!“ zhrozil se Edward a s Bellou v náručí se posadil na pohovku.
„No ale,“ trápila ho dál s úsměvem Bella.
„Miláčku?“ naklonil se Edward horoucně k manželčině uchu.
„Ano, lásko?“ zašeptala Bella.
Edward se odmlčel a pak přemáhajíc smích dopověděl: „Mohla by sis zase nasadit štít?“
Bella ho praštila do ramene, ale spokojeně se zachumlala do jeho košile a zavřela blaženě oči.


Vyrušila je hádka z koupelny.
„Ale to je ideální okamžik!“ bylo slyšet panovačný hlas Alice.
Emmettova odpověď byla směsicí nedůvěry a zloby: „Nechci se s ní seznámit takhle! Nezneužiju její bezbrannosti!“
Jak pochopili, Alice právě Emmettovi vyložila plán na Rosaliinu záchranu, jeho vstup na scénu ve chvíli, kdy na Rose zaútočí Royce.
„Ty jsi paličatej! Nemůžeš se jí motat do cesty, ještě než přijde k Roycovi, protože tak ji sice zachráníš před útokem toho večera, ale ne před Roycem jako takovým! Stane se to někdy jindy, někde jinde!“ rozčilovala se Alice.
„To nemůžeš vědět!“ odfrkl si pohrdavě Emmett.


Edward s Bellou vstoupili do koupelny, aby se pokusili zklidnit atmosféru. Alice se dotčeně rozdýchávala, chybělo málo a prozradila Emmettovi svůj dar.
„Co ti na tom plánu vadí?“ zeptal se Emmetta tiše Edward.
Dotázaný se posadil na okraj vany: „Nechci, aby ke mně něco cítila jen z vděčnosti. Jen proto, že jsem jí zachránil život.“
Alice ještě stále uražená poslala Edwardovi v myšlence vzpomínku na film Nebezpečná rychlost, v jejímž závěru policista v objetí s hlavní hrdinkou říká, že vztahy založené na sblížení v krizových situacích dlouho nevydrží, a Sandra Bullock mu odpovídá, že tedy ten jejich založí na sexu. Edwardovi cukaly koutky úst, ale káravě Alice zahrozil.


Bella přisedla k Emmettovi: „Já ti rozumím, Emme, chceš vědět, jestli by tě Rosalie mohla mít ráda pro to, jaký jsi, ne pro to, co jsi pro ni udělal.“
Emmett přikývl, vděčně se na Bellu usmál a pokrčil rameny.
Alice k němu přičapla a zahleděla se mu smířlivě do očí: „To já chápu, Emmette, ale zkus důvěřovat nám, ona musí poznat Roycovu temnou stránku, musí ho nenávidět, jinak ji to bude pořád táhnout k němu…“
Emmett vstal a usmál se smutně na přítomné: „Máte pravdu, stejně se tu dlouho nezdržím, nemám právo zasahovat Rose do života víc, než je nezbytně nutné.“
Trojice upírů za jeho zády si vyměnila zlomený pohled.


„Jdeme koupit Emmettovi auto,“ vzal si Edward z křesla sako a pokynul Belle.
„Cože jdeme?“ vykulila na něj oči manželka.
Edward se zaculil: „Připravíme Emmovi romantickou kulisu, rytíř na koni, totiž s několika koňmi pod kapotou,… hm, velmi málo koňmi, ach jo, kdy až vyrobí moje Volvo,… zachrání princeznu…“
Alice se podívala soucitně na švagrovou: „Omluv ho, stará škola.“
Edward ani nemrkl, když v Alicině účesu přistál polštář z pohovky. Alice se zazubila a vážněji a tiše tak, že to bylo určeno pouze pro upíří uši, dodala: „Krom toho, Rose bude potřebovat rychle do nemocnice…“
Bella si zděšeně přitiskla dlaně na ústa, ale Alice ji pohladila po ruce: „Ne, nic se jí nestane, jen… utrpí šok.“
„A ještě jedna věc,“ dodal poté Edward, „do té nemocnice nemůžeme jet s nimi, hádejte, kdo má dnes službu.“
Alice s Bellou se střetly pohledem, a pak jej upřely na Carlislea, který nic netušíc právě vkročil do dveří a rozhodil ruce nechápajíc, proč na něj všichni civí.

Konečně nastal večer a vše bylo přichystáno. S výmluvou, že jdou obhlídnout terén, nechali Emmetta samotného večeřet v hotelovém pokoji a dole v baru u sklenice vody promýšleli poslední detaily.
„Škoda, že s námi není Jasper,“ napadlo Carlislea, „mohl by na Rose působit.“
Alice zavrtěla hlavou: „Tohle nebude problém, tahle Rose se do Emmetta už jednou zamilovala, a to dokonce na vlastní svatbě, v roce 1934. Takže si její srdce určitě získá znovu. Bojím se ale, že to nebude stačit…“
„Bude mít pocit, že se od ní očekává najít si jinou, jejímu společenskému statusu více odpovídající, partii,“ mumlal tiše Edward.
Alice přikývla.


„Musíme jí ten její žebříček hodnot trochu rozkymácet,“ uculovala se Bella.
Ostatní se přesunuli pohledem na ni.
„Máš nápad?“ vzal ji Edward za ruku, kterou měla opřenou o desku stolu.
Bella kývla: „Nedáme jí Emmetta lacino! Nic nevzbudí v ženě touhu po muži tak, jako pocit, že on je žádoucí a přitom není tak snadné ho získat. Obzvlášť pro Rose to bude nová zkušenost,“ odmlčela se. Se smíchem pokračovala: „Tebe ještě nepoznala, víš, lásko,“ vtiskla Edwardovi rychlý polibek.
Ostatní u stolu se zasmáli a Alice pokývala hlavou: „To je dobrý nápad, uděláme z Rose lovce a z Emmetta ladně kličkující pumu.“
Edward polkl: „Vy mě překvapujete, tohle na vás opravdu zabírá?“
Dívky na sebe mrkly a jednohlasně odpověděly: „Jasně, koukej se a uč!“


„A jak v Rose vzbudíme ten pocit, že Emmett je žádoucí a řekněme…“ prohrábl si Edward vlasy.
„Alfa samec?“ rozesmála se zvonivě Alice.
Carlisle dceru výchovně kopl pod stolem, ale smál se společně s ní.
Alice laškovně zamrkala a svůdně našpulila ústa: „Mno o to bychom se mohly postarat my s Bellou, co říkáš, sestřičko?“
Bella se zazubila: „Platí, trochu Rose poškádlíme, ať v ní vyvoláme krapet soutěživosti.“
Edwardova tvář zrcadlila zděšení. Carlisle jen pokrčil rameny a rozesmál se.


Karty byly rozdány, čekala je vysoká hra, a jak doufali, to eso v rukávu bylo prozatím na jejich straně.

 

Povídky od Carlie

předchozí kapitoladalší kapitola

Uživatelé musí být přihlášeni pro psaní komentářů.

Komentáře

1

Jalle

15)  Jalle (29.01.2013 20:02)

je to super

Cathlin

14)  Cathlin (06.02.2012 21:55)

Tak jsem po nějaké době konečně zpátky! A už zase se výborně bavím. Carlie, ty jsi kouzelnice. Auto pro Emmetta a Edwardovy hlášky...
A jak to asi dopadne! Cítím v kostech, že jim to vyjde...

Anna43474

13)  Anna43474 (17.09.2011 12:09)

„No ty neznáš, jedni známí.“
„Skrytá kamera?“ „Co to je?“
„Carlisle to zvládne sám.“ Briliantní dedukce
„Ty o sobě mluvíš v třetí osobě? To dělají děti do tří let...“
„Ženská logika, pomoc!“
...velmi málo koňmi, ach jo, kdy až vyrobí moje Volvo
Nic netušíc právě vkročil do dveří a rozhodil ruce nechápajíc, proč na něj všichni civí. Tomu se říká pomlouvání
„Jasně, koukej se a uč!“ Stará škola
Takže Carlisle "výchovně kope pod stolem"???
Letím dááál
TKSATVO

ambra

12)  ambra (11.01.2011 22:27)

Ken a Barbie
Mluvíš o sobě v třetí osobě
Rozkymácený žebříček hodnot
Carlie, nepřestávám žasnout nad tím, co jsi z toho nápadu vytěžila (sám o sobě je skvělý, ale Tys to pozvedla k nebeským výšinám.).
Tvůj humor
Tvoje romantické scény .
Nádhera!!!

Evelyn

11)  Evelyn (02.01.2011 14:09)

Carlie! Tak za tuhle kapitolu jsem si docela slušně zpevnila břišní svalstvo Původně jsem chtěla okopčit ty scény a větičky, které mě nejvíc dostaly, ale když jsem jich měla osm a byla sotva v půlce, vzdala jsem to. Takže to jen shrnu (promiň) - perfektní, vtipné a naprosto skvělé. Bavila jsem se a vážně si tenhle díl užila. Děkuju

eMuska

10)  eMuska (01.01.2011 20:41)

Ajééje! Chudák Edward! Keď uvidí Bellsu s Emmom, júúú! A v tej jeho dobe je úžasný! Vtedy to bolo lepšie ako teraz, rozhodne... Inak túto poviedku píšeš strašne krásne...

Carlie

9)  Carlie (18.12.2010 17:54)

Díky za vaši společnost tady
Gassie: mám jim to ztížit? a já už chtěla dát jen "a žili šťastně až do smrti...", teď abych jim to zavařila, no co bych pro čtenářky neudělala (jen vtipkuju, sama nevím, co bude dál )
Lenko: to máš pravdu, Emm musí být celý vykulený z jejich moderního chování a jak teprve bude, až se Alice a Bells promění v kokety :D
Ewiku: s tou partií jsem si na sebe ušila další bič :D
Bye: se Sandrou máš pravdu, no, budu muset ten vztah Emma a Rose založit na něčem ještě jiném, cé bude správně, jen co to má být, chjo hmhm
Karolko: díky, já jsem taky zvědavá na jejich poker, i když jelikož to ještě nemám napsané, tak mám spíš pocit, že si se mnou chtějí zahrát ruskou ruletu
Hanetko: díky za postřeh, to máš pravdu, na to musím dát bacha hlavně já :D
Nossko: taky jsem na jejich setkání zvědavá

Nosska

8)  Nosska (18.12.2010 08:40)

Tak to se Ti povedlo Alfa samec Emmet být u toho Jake, ten by asi puknul:D
A to jak to Bellu táhne za “mladším“ Edwardem je vážně vtipný
Moc se těšim na setkání Rose a Emma

Hanetka

7)  Hanetka (17.12.2010 20:29)

Jů. Jen aby se jim nezačalo plést, co ve které minulosti změnili. A moc se těším, jak budou holky obletovat Emmetta, aby Rose žárlila! Úžasný nápad!

Karolka

6)  Karolka (17.12.2010 20:15)

Já tady vejskám, uculuju se a naprosto pubertálně kvíkám. To byla krása! Ty tvoje dialogy, vtípky a lechtivé dialogy a vtípky.
A nemáš představu, jak jsem zvědavá na tvou "vysokou hru"!
Krása, Carlie!

Yasmini

5)  Yasmini (17.12.2010 17:21)

Carlie je to úžasné, těším se na Emmeta lovce žen a alfa samce.
Alice se nezměnila vůbec. Je to nakupovací uragán. A Bella je taky kouzelná.

Y.

Bye

4)  Bye (17.12.2010 10:21)

Carlie: nekontrolovatelný záchvat smíchu už u názvu kapitoly!!!!
První odstavec a Alice mě rozštíply! "Jedni známí" :D Ty z toho dokážeš opravdu vyždímat maximum!
"Miláčku? Mohla by sis nasadit štít?" Áááááááááááááááá
Hmmm, ale pokud si vzpomínám, Sandře nevydržel dlouho ani ten vztah založený na sexu ;)
Ale hele! To s tím lovem alfa samce určitě zabere!!!! Uááááááááááá já chci taky pumu Emmetta na nablejskanej koních
Krásná svižná kapitola! Díky za takový požitek!

Ewik

3)  Ewik (17.12.2010 09:46)

Začátek E+B byl nádherný.
Konec je úsměvný, jsem na tu jejich partie velmi zvědavá.
Bylo to dokonalé. Děkuji.

Lenka326

2)  Lenka326 (16.12.2010 22:39)

To je tak milé, jak se Culleni můžou přetrhnout, aby dostali Emmetta k Rose . Říkám si, jak muselo na chlapa ze 30. let minulého století působit tohle důvěrné a nespoutané chování prakticky cizích lidí. Alice je živel i v naší době, ještě štěstí, že z ní Emmett nedostal šok. :D Edward s Bellou jsou zlatíčka, krásně se bavím, jakou má Edward slabost pro uši své manželky :D
Tohle byl hezký oddechový dílek, ale příště nás už asi čeká větší vzrůšo, že?

Gassie

1)  Gassie (16.12.2010 16:03)

Carlie, děkuji
Takový krásný balzám...
Alice a ostatní jako dohazovači jsou záludní a skvělí (jak by taky ne, když mají znalosti budoucnosti). Až se mi skoro chce skandovat: Emmette, nedej se I když doufám, že se dá. Byla bych ráda, kdyby to vyšlo. Ale na druhou stranu, to by to bylo moc jednoduché a povídka by skončila moc brzy (ano, jsem sobecká )
A romantická chvíle Edwarda a Belly byla taky moc krásná.

1

Hledat

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Napsali jste

Náhodný obrázek

Eclipse still